Soomes tuleb vähemalt 10 töötaja koondamisest teada anda

Alates 9. aprillist 2020 peab tööandja teatama TE-büroole, kui vähemalt kümme töötajat on koondatud tootmis- või majanduslikel põhjustel.

Sarnane kohustus kehtib ka tööandjate suhtes, kes koondavad ettevõtte saneerimise või pankrotimenetluse tõttu vähemalt kümme töötajat.

Lisaks tööhõiveameti teavitamisele peab tööandja teavitama koondatud töötajat ka tema õigusest tööhõiveplaanile eespool nimetatud olukordades. Tööhõiveplaan koostatakse siis, kui töötaja registreerib end töötu tööotsijana tööhõiveametis.

Ülalnimetatud kohustused kehtivad ka merenduses töötamise ja munitsipaalvaldkonna kohta koos muudatustega meretöölepingu seaduses ja omavalitsuste seaduses. Lisaks ennistab riikliku tööhõive ja ettevõtlusteenuste seadus sätte piisavate ressursside ja meetmete kohta, mida tuleb rakendada TE-büroodes pärast tööandjalt teate saamist.

TE-büroole saadetavas teatises märgitakse koondatavate töötajate arv, nende ametid või tööülesanded ning nende töösuhte lõppemise kuupäevad. Hea on võtta ühendust TE-büroodega ja järgida asjakohaseid teavitamisprotseduuride juhiseid. Valitsus edastab seadusemuudatuse ettepaneku kinnitamiseks Vabariigi Presidendile 27. märtsil 2020.

Kommentaarid
(Külastatud 294 korda, 1 külastust täna)