Soomes saavad FIE-d 2000 eurot toetust

Soome valitsus võimaldab FIE-dele seoses koroonaviirusega 2000 eurot toetust. Raha hakatakse omavalitsuste kaudu jagama õige pea.

Füüsilisest isikust ettevõtjad saavad koroonaviiruse korral omavalitsustelt toetust taotleda. Taotlemine toimub ettevõtte asukohas. Abi suurus on 2000 eurot. Abi antakse füüsilisest isikust ettevõtja tegevuskulude katmiseks.

Eesmärk on avada taotlemise võimalus omavalitsustes võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul. Omavalitsused teavitavad toetuse avamisest. Omavalitsustele koostatakse praktilised juhised ja eeltäidetud taotlusvorm.

Toetuse andmise tingimuseks on halvenenud majanduslik olukord

Toetust saab taotleda täiskohaga ettevõtja, kes tegutseb Soomes füüsilisest isikust ettevõtjana ning sõltumata tegevuse õiguslikust vormist ja finantseerimise viisist. Füüsilisest isikust ettevõtjat määratletakse kui ettevõtjat või isikut, kelle alluvuses pole teisi töötajaid, sealhulgas vabakutselisi ettevõtjaid.

Ettevõttes võib olla mitu FIE-t, kes pole lepingulises töösuhtes. Neid mitme ettevõtjaga ettevõtteid toetavad ELY keskused. Ettevõtted, usaldusühingud, seltsingud ja ühistud, kus töötab vähemalt kuus töötajat, saavad toetust taotleda Business Finlandi ettevõtluse finantseerimise keskusest.

Toetuse andmise tingimuseks on, et füüsilisest isikust ettevõtja olukord on märkimisväärselt halvenenud ja käive on koroonaviiruse tõttu vähenenud pärast 31. detsembrit 2019. Toetus on valikuline. Abi ei saa anda juhul, kui ettevõte oli enne koroonakriisi rahalistes raskustes või maksuvõlaga ettevõttele.

Toetus võib katta kulusid, mis on tekkinud ajavahemikus 1. märts kuni 31. august 2020. Toetus on ajaliselt piiratud ja seda saab taotleda kuni 30. septembrini 2020.

Töötushüvitist võib taotleda ka füüsilisest isikust ettevõtja

Taotlejad saavad lisaks abi ettevõtjatele tulevikus laieneva töötutoetuse näol. Kui füüsilisest isikust ettevõtja on taotlenud omavalitsuselt toetust, arvestatakse seda hiljem töötutoetuse taotlemisel.

Riik ja kohalikud omavalitsused sõlmivad toetuslepingu lepingulisel alusel, mille on koostanud Omavalitsuste Liit ning töö- ja majandusministeerium. Abi rahastab täielikult riik. Füüsilisest isikust ettevõtjatele antava abi suurus määratakse kindlaks omavalitsuspõhiselt vastavalt füüsilisest isikust ettevõtjate arvule omavalitsuses. Omavalitsuse käsutusse on riigi poolt antud 100 miljoni eurone prognoositav summa.

Kommentaarid
(Külastatud 3,298 korda, 1 külastust täna)