Küsitlus: suhtumine koroonaviirusse on soomlaste hulgas 2 nädalaga täielikult muutunud

Suhtumine koroonaviirusse on soomlaste hulgas kahe nädalaga täielikult muutunud. Kui veel kaks nädalat tagasi peeti koroonaviirust soomlastele väikseks ohuks, siis nüüd peetakse seda suureks ohuks.

Peamiste vastuabinõudena näevad soomlased käte pesu ja avalike kohtade vältimist. Toitu on omale varunud iga neljas ja tualettpaberit iga kümnes vastaja, vahendab MTV.

Küsitluses paluti hinnata koroonaviiruse ohtu soomlaste tervisele. Värske uuringu põhjal peab 61 protsenti soomlastest koroonaviirust tervisele suureks ohuks. Väga suureks ohuks peab koroonaviirust 15 protsenti soomlastest. Vaid paar protsenti vastas, et ei pea koroonaviirust mingiks ohuks.

Soomlaste arvamus on paari nädalaga väga palju muutunud. Veel märtsi algul pidas 64 protsenti vastajatest koroonaviirust väikseks või üldse mitte mingiks ohuks. Suureks pidas koroonaviiruse ohtu vaid kolmandik vastajatest.

Naised peavad koroonaviirust suuremaks ohuks kui mehed. Naistest 69 protsenti ja meestest 54 protsenti peab koroonaviirust suureks ohuks. Kriisidele spetsialiseerunud Helsingi ülikooli teadlane Maarit Pedak ütles, et arvamus on muutunud seoses teema käsitlemisega avalikkuses. Sama märkis ta, et ei usu, et reaalsus on veel kõigile kohale jõudnud.

Uuringute järgi peetakse selliseid ohtusid algul väikesteks ning teiste inimestega seonduvaks. Kui aga oht tuleb lähemale, siis hakatakse seda pidama reaalseks. Soomes pole veel inimesed ohtu teadvustanud. Üle kolmandiku soomlastest peab koroonaviiruse ohtu väikseks, mis on küllalt suur number. Selline suhtumine näitab, et vabatahtlikest piirangutest ei pruugi abi olla. Numbrid näitavad, et ohtu ei peeta jätkuvalt tõsiseks.

Inimestelt küsiti ka nende valmistumise kohta koroonaviiruse ohuks ja 85 protsenti ehk valdav enamus vastas, et hoolitseb kätehügieeni eest. 68 protsenti vastajatest väldib avalikke üritusi. Ühistransporti väldib 38 protsenti vastajatest. Kaugtööd rakendab viiendik ehk 20 protsenti.

Soomes on paljudest poodidest ära ostetud WC-paber. Tualettpaberi ja muude hügieenitarvete kokkuostmist nimetas kümnendik vastajatest. Toitu on varunud 23 protsenti vastajatest. Esimene küsitlus toimus 3-6. märtsil ja teine 14-17. märtsil. Valitsus teatas meetmetest koroonaviiruse tõrjeks 16. märtsil. Uuringu viis MTV tellimusel läbi ettevõte Corefiner Oy ja selles osales 2000 vastajat. Uuring viid läbi interneti teel.

Kommentaarid
(Külastatud 918 korda, 1 külastust täna)