Koroonaviiruse tõttu lühendatakse Soomes koondamiste etteteatamise aega

Soome valitsus tegi otsuse esimese etapi meetmete kohta, mis tagavad inimeste toimetuleku ja ettevõtete likviidsuse koroonaviirusega seotud raskuste korral. Töölepingu seaduse, meretöölepingu seaduse ja ettevõtluse seaduse muudatuste kohta esitati 26. märtsil 2020. aastal eelnõu parlamendile. Eeldatavalt kehtivad muudatused kolm kuud, so 30. juunini 2020. aastal.

Etteteatamistähtaega lühendatakse, katseaja tühistamise muutus

Valitsuse eelnõu kohaselt lüheneb töötaja koondamisele eelnev etteteatamistähtaeg 14-lt päevalt 5-le päevale. Teisisõnu peaks tööandja teatama töötajale koondamisest vähemalt viis päeva enne koondamist.

Samamoodi lühendatakse koondamisi puudutavate läbirääkimiste kestust praeguselt kuuelt nädalalt või 14 päevalt 5-le päevale.

Tööandjal on edaspidi õigus tähtajaline töötaja koondada samadel tingimustel kui tähtajatu lepinguga töötaja. Katseaega puudutavat seadusandlust muudetakse nii, et lepingu võib lõpetada ka majanduslikel või tootlikel põhjustel.

Ettepanekuga pikendatakse töötaja tagasivõtmiskohustust üheksa kuuni, kui töötaja on ajutiste sätete kehtivuse ajal koondatud.

Esitati eelnõu merelepingute seaduse muutmiseks sarnaseks töölepingu seadusega.

Muudatusi pole ette nähtud avalikus sektoris. Seadused kavatsetakse jõustuda nii kiiresti kui võimalik ja need kehtivad 30. juunini 2020.

Laiendatakse koondatu õigust töötutoetusele

Valitsuse eelnõu kohaselt on koondatul õigus töötushüvitistele, takistuseks ei saa ettevõtlus või õppimine. Muudatus lihtsustab töötushüvitiste taotlemist neil, kes tegelesid töö kõrvalt ettevõtlusega või õppisid, kuna pole vaja selgitada tööturu õigusi seoses õppimise ja ettevõtlusega tegelemisega.

Töötushüvitise maksmine koondatule toimub vastavalt praegusele olukorrale, kus koondatud isik registreerib end tööotsijana ning tema õiguse kohta töötushüvitisele antakse vastav teatis. Koondatul säilib ka töötuskindlustuse seadusest tulenev kohustus võtta vastu tööandja pakutav töö.

Seadus peaks jõustuma 1. aprillil 2020 ja see kehtib 31. juulini 2020. Seadust kohaldataks koondamiste suhtes, mis algavad 16. märtsil 2020 või hiljem.

Kommentaarid
(Külastatud 1,191 korda, 1 külastust täna)