Hea teada: karantiini rikkuja võib Soomes saada kaela politseiuurimise ja kriminaalsüüdistuse

Soomes on politsei saanud seoses eriolukorraga laiad volitused piirata inimeste liikumist. Ametivõimud võivad inimese toimetada karantiini kasvõi vägisi, vajadusel võib korrarikkuja kinni pidada.

Samuti valvab politsei Soomes selle järele, et valitsuse poolt ära keelatud suuremaid kogunemisi ei toimuks. Karantiini otsuse teeb alati arst. Karantiini kehtestamiseks võib arst või mõni teine meditsiinitöötaja paluda politsei abi, vahendab MTV.

Arstid võivad politsei pöörduda näiteks siis, kui karantiini rikutakse või kui isik ei ole nõus karantiiniga. Politsei võib sellise isiku kinni pidada. Isikut ei viida siis arestimajja, vaid raviasutusse.

Politsei võib hakata muu hulgas korrarikkumist uurima kui tervishoiu-alast õigusrikkumist. Karistusseadustiku kohaselt võib sellise õigusrikkumise eest määrata karistuseks rahatrahvi või maksimaalselt kolme kuu pikkuse vangistuse. Kui aga isik tahtlikult rikub nakkushaiguste seaduse kohaselt karantiini reegleid, võib järgneda kriminaalkaristus.

Lisaks karantiini tingimuste täitmise kontrollile võib politsei lisaks isoleerida, sulgeda ja tühjendada teatud kohti või piirkondi, kui avalik turvalisus seda nõuab. Politsei võib piirata ka inimeste liikumist. Tegevuse tõhustamiseks võib politsei anda korraldusi ja keeldusid, millele allumata jätmine on kuritegu. Karistusseadustikus on sätestatud politseile vastuhakk, mis on karistatav trahvi või kuni kolme kuu pikkuse vangistusega.

Hädaolukorras võib politsei paigutada vastuhakkaja arestimajja, kui kahtlustatakse, et ta rikub tahtlikult avalikku korda. Arestimajas võib inimest hoida ühe ööpäeva. Neid meetmeid võib näiteks rakendada, kui rikutakse valitsuse poolt määratud üle 10 inimese kogunemise keeldu. Politsei võib ära hoida ja lõpetada üritused, kui korraldaja seda ise ei tee. Enne karmimaid meetmeid püüab politsei jõuda lahenduseni kokkulepete ja korralduste abil.

Politsei juhib tähelepanu, et inimesed peaks ise jälgima oma käitumist ja hoolitsema ka teiste inimeste eest. Koroonaviiruse leviku peatamiseks ette võetavad meetmed puudutavad igaüht. Kõigil on võimalus ja kohustus mõjutada seda, kui kiiresti haigusest üle saadakse.

Kommentaarid
(Külastatud 3,115 korda, 1 külastust täna)