Hispaanias toimus rahvusvaheline jagatud vanemluse konverents, millest võtsid osa ka soomlased

Hispaanias Malagas toimus 2-3. detsembril rahvusvaheline jagatud vanemluse konverents, mille korraldas rahvusvaheline jagatud vanemluse nõukogu International Council on Shared Parenting (ICSP). Konverentsi peamine teema oli jagatud hooldusõigus, aga käsitleti ka muid teemasid nagu võõrutamine, lapse õigused ja laste-teemaline seadusandlus maailmas.

Kuivõrd konverents toimus Hispaanias, oli palju tähelepanu ka Hispaania vastaval seadusandlusel. Jagatud vanemlus on Hispaanias suhteliselt uus asi, aga see on väga kiiresti levinud. Põhjuseks pole mitte seadusemuudatused, vaid kohtute seadusetõlgendused ning muutunud suhtumine vanemate ning laste õigustesse. Hispaania eri piirkondade vahel on aga selles osas erinevused veel küllalt suured, kirjutab konverentsil osalenud Soome lastekaitseorganisatsiooni Lasten oikeudet ry juhatuse liige Tapio Koivula.

Teine riik, millele konverentsil palju tähelepanu pöörati on Filipiinid. Filipiinide esindajad olid konverentsi aukülalised, kuna riik on teinud tihedat koostööd ICSP-ga. Konverentsi esimene osa koosneski Filipiinide lastekaitse-alase seadusandluse tutvustamisest ja selle erinevustest võrreldes Hispaaniaga.

Konverentsil olid tähtsal kohal laste õigused ja nende tagamine. Jagatud vanemlust käsitleti mitmest eri aspektist ning toodi välja sellega seotud probleeme nagu majanduslik mõju ja maksustamine.

Jagatud vanemlusega seoses tõi taanlane Jesper Lohse välja, et jagatud vanemlusel ja -elamisel on mitmeid eeliseid ning isade ja emade võrdsed õigused teenivad ka laste huve. Ühtlasi toodi välja see, et Euroopa Liidu riike on omavahel jagatud vanemluse osas raske võrrelda, kuna andmeid kogutakse väga eri moel.

Mitmetes sõnavõttudes oli juttu vanemlikust võõrutamisest. See on väga emotsionaalne teema, mis tekitas palju kõneainet. Hiljem rääkis üks konverentsi korraldajatest Edward Kruk vanemlikust võõrutamisest täpsemalt. Teda tsiteeriti hiljem mitmetes sõnavõttudes.

Konverents näitas, et laste õiguste kaitsmine on muutunud oluliseks teemaks üle terve maailma. Seda toodi välja nii konverentsi algul kui selle lõppedes. Malaga konverents pakkus palju infot jagatud vanemluse alaste uuringute kohta, samuti andis ülevaate laste õiguste olukorrast eri riikides.

Raportti Malagan ICSP-konferenssista 2-3 joulukuuta 2019

International Council on Shared Parenting (ICSP) järjesti 2-3 joulukuuta 2019 konferenssin Malagassa, Espanjassa, johon minulla oli ilo osallistua. Tämän konferenssin pääasiallisena teemana oli yhteishuoltajuus, mutta sen aikana käsiteltiin monia muitakin lasten ja vanhempien oikeuksiin liittyviä asioita, kuten vieraannuttamista, lapsen etua, ja kansallista lastensuojelulainsäädäntöä ympäri maailmaa.

Kommentaarid
(Külastatud 224 korda, 1 külastust täna)