Eesti minister külastab täna Helsingis Mardilaata, kutsub eestlasi tagasi kodumaale

Täna ja homme, 23-24. novembril toimub Helsingis Soome suurim Eesti kultuurifestival Martin markkinat (Mardilaat), mida külastab rahvastikuminister Riina Solman.

Minister kavatseb laadal kohtuda Soomes elavate ja töötavate eestlastega. Minister tutvustab kodumaale tagasipöördujatele pakutavaid teenuseid ning kuulab ära Soomes elavate ja töötavate eestlaste ettepanekud naasmise hõlbustamiseks. Laadal osalevad ka Riigikogu rahvastikukriisi probleemkomisjoni liikmed ning komisjoni esimees Jaak Valge.

„Tänane avatud maailm, mille osaks on ka Eesti, pakub hulgaliselt võimalusi otsida uusi kogemusi, paremat palka ja eneseteostust väljaspool kodumaad. On loomulik, et just Soome on oma läheduse tõttu kujunenud Eesti inimeste kõige populaarsemaks sihtriigiks,“ rääkis Solman ning lisas: „Valitsuse liikmena tahan anda meie inimestele edasi sõnumi, et Eesti riik ootab kõiki tagasi. Iga inimene on väärtuslik ja oodatud! Püüan rahvastikuministrina teha kõik selleks, et naasta soovijaid oleks rohkem ja tagasipöördumine oleks sujuv. Kohtumisel loodan kuulda mõtteid ja ootusi, kuidas riik, omavalitsused, aga ka Eesti ettevõtjad saaksid kodumaale naasmist paremini toetada.“

Ka Riigikogu rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni esimees Jaak Valge peab Soomes elavate eestlastega kohtumist väga oluliseks. „Vahetud kohtumised Soomes elavate ja töötavate eestlastega pakuvad kõige ehedamat pilti meie rahvuskaaslaste probleemidest ning muredest, mis võivad kerkida kui nad Eestisse naasta soovivad,“ selgitas Valge.

Soomes elab või töötab kokku umbes 70 000 eestlast. Septembri lõpus avaldatud Soome Kultuurifondi ja e2 Teadusuuringute läbiviidud uuringu kohaselt on eestlased Soome ühiskonda üllatavalt vähelõimunud. Enamus peab Soomes viibimist ajutiseks ning kavatseb tulevikus Eestisse naasta.

Rahvastikuministri sõnul on väga oluline ka see, et eestlaste kogukonnad võõrsil oleksid jätkuvalt tugevad. „Lisaks tagasipöördujate toetamisele on oluline, et väliseesti kogukonnad oleksid elujõulised ning aitaksid säilitada ka nende inimeste sidemeid Eesti keele, kultuuri ja kodumaaga, kes naasta ei plaani. Eesti on nii väike ja eestlasi vähe – peame hoidma ühte, kus iganes me parasjagu elame,“ rääkis Solman.

Suurim Eesti kultuurifestival Soomes, Mardilaat toimub 23.-24. novembrini ja seda korraldab Tuglase Selts. Aasta-aastalt on mardilaat kasvanud ning muutunud Soomes elavate eestlaste kohtumispaigaks, kuhu tänavu oodatakse juba 15 000 külastajat. Igal aastal tutvustatakse laadal ühte Eesti piirkonda, sel korral on tähelepanu keskmes Valgamaa.

Kommentaarid
(Külastatud 556 korda, 1 külastust täna)