Soome sotsiaalminister: heaoluühiskond toodab tulu

Heaoluühiskonna poliitika toodab ühiskonnale reaalset tulu, ütles Soome sotsiaal- ja terviseminister Pirkko Mattila täna Brüsselis heaoluühiskonna-teemalise seminari avamisel.

Soome sotsiaal- ja terviseministeerium korraldab seminari koostöös projektiga Pohjola2020. Seminar valmistab ette Soome eelolevat ELi eesistumist ja sõna võtab ka Euroopa Komisjoni asepresident Jyrki Katainen.

Minister Mattila väitel toimub seminaril avalik arutelu majandus- ja heaolupoliitika vastastikuse mõju kohta.

„Heaolumajanduses arvestatakse sotsiaal-, soolise-, tervise-, tööhõive- ja hariduse aspekte, samuti nende tähendust majanduskasvu ja -kindluse jaoks, samuti ühiskondliku usalduse ja legitiimsuse jaoks. Samal ajal jälgitakse hoolikalt seda, milline on majanduspoliitika mõju inimeste heaolule. Sellist majanduspoliitika mudelit kutsutakse heaolumajanduseks,” ütles minister Mattila.

Heaolu avalikud kulud ehk sotsiaal- ja tervisekaitse, hariduse ja tööhõive kulud moodustavad olulise osa eri maade eelarvest. Seetõttu arutatakse Soomes ja teistes maades, millist heaolu on võimalik tagada nüüd ja tulevikus.

„Majandust tahetakse tihtipeale mõjutada kulusid kärpides. Kui sotsiaalkaitset, tervisekaitset ja haridust reformitakse, siis peetakse heaolu suureks kuluks, eriti majanduslikult raskel ajal,” märkis minister Mattila.

Investeeringud inimkapitali ja heaolusse toodavad minister Mattila sõnul selget tulu. Näiteks investeeringud tervisekaitsesse, kaasa arvatud investeeringud vaimsesse tervisesse, haridusse, töötervis- ja turvalisusse ning sugupoolte vahelisse võrdsusesse on tähtsad nii makromajanduslikust kui ettevõtluse vaatenurgast.

Kommentaarid
(Külastatud 254 korda, 1 külastust täna)