Soome lapsetoetused Eesti omadest mitu korda suuremad

 

Lapsetoetuste süsteem Soomes, väljavõte Soome sotsiaalhoolekandeasutuse Kela kodulehelt.

Enne välismaale elama minekut on mõistlik omale asjad selgeks teha. Uurisin Soome sotsiaalhoolekandeasutuse Kela kodulehelt infot lastetoetuste kohta. Selgub, et Soome lapsetoetused on Eesti omadest mitu korda kõrgemad.

Soomes ja Eestis on kaupade ja teenuste hinnatase juba enam-vähem sama, mistõttu on laste puhul väga oluline, kui suured on sealsed toetused.

Alustame sellisest asjast nagu lapsendamine. Soomes maksab Kela lapsendamistoetust keskmiselt 3000 eurot, Eestis Sotsiaalkindlustusamet aga ainult 320 eurot.

Eestis on Soomest kõrgem ainult sünnitoetus. Eesti maksab ühekordset sünnitoetust 320 eurot, Soomes on sünnitoetus – äitiysavustus – 140 eurot, mille asemel võib välja võtta emapaki ehk nn äitiyspakkaus’e, kasti, mille sees on lapsele esmavajalikud tarbed.

Eestis maksavad sünnitoetust ka omavalitsused, näiteks Tallinn 320 eurot: pool kohe pärast sündi ja pool pärast lapse aastaseks saamist. Soomes maksavad omavalitsused igakuist nn kuntalisä neile lastele, kes ei käi lasteaias. Helsingis on see summa 264 eurot ühes kuus kuni lapse pooleteise aastaseks saamiseni, edasi 219 eurot kuus kuni 2-aastaseks saamiseni ja sealt edasi 135 eurot. Helsingi lähedane Kauniainen maksab igas kuus kuntalisä 252 eurot kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.

Eestis maksab riik emapalka lapse 1,5-aastaseks saamiseni, Soomes makstakse seda raha (äitiysrahavanhempainraha) kuni lapse 9-kuuseks saamiseni. Eestis on emapalga miinimum 400 eurot kuus, Soomes 600 eurot kuus. Lisaks emale võib Soomes isa võtta emaga samal ajal tasulist isapuhkust 18 tööpäeva, Eestis 10 tööpäeva.

Lapsetoetust makstakse alates sünnist kuni lapse täisealiseks saamiseni. Eestis on lapsetoetuse määr 50 eurot kuus, Soomes pea kaks korda kõrgem, 96 eurot kuus. Kolmanda lapse toetus on Eestis 100 eurot, Soomes 135 eurot.

Lapsehooldustasu, mida makstakse lapsehoolduspuhkuse (hoitovapaa) jooksul alla 3-aastase lapse vanemale on Eestis 38 eurot, Soomes on kotihoidon tuki kümme korda kõrgem, 341 eurot ühes kuus. Kui pere tulud on väiksemad kui 2000 eurot kuus, makstakse hoitohoidon tuen hoitolisä veel 183 eurot kuus. Omavalitsused maksavad sellele veel lisa üle 200 euro kuus, vaata infot eespool sünnitoetuse juures.

Kui vanemad tahavad enne lapse 3-aastaseks saamist käia tööl osalise ajaga või kordamööda, makstakse paindlikku hooldetoetust (joustava hoitoraha) olenevalt töötatud ajast 162-243 eurot kuus lapse kohta. Eestis sellist asja ei ole. Osalist hooldusraha (osittainen hoitoraha) 98 eurot kuus makstakse Soomes 1. ja 2. klassi läinud laste vanematele, kui nad aitavad kooli läinud last ja teevad tööd alla 30 tunni nädalas.

Kui last kasvatab üks vanem ja teist vanemat ei ole või teine vanem ei maksa, siis Soome riik maksab lapsele elatisraha (elatustuki) 155 eurot kuus lapse kohta. Eestis sellist asja ei ole, aga tahetakse uuest aastast sisse viia määraga 100 eurot kuus lapse kohta. Elatise maksja saab Soomes taotleda ajutist maksepuhkust ajaks, kui ei suuda elatist maksta, Eestis pole selline asi võimalik.

Erivajadusega laste toetused on Soomes hoopis teisest kategooriast. Näiteks sügava puudega lapse toetus (vammaistuki) on 420 eurot, Eestis ainult 80 eurot. Lisaks makstakse puudega last hooldavale vanemale hooldustoetust (erityishoitoraha), mille suurus on sarnaselt vanhempainraha‘ga minimaalselt 600 eurot kuus, Eestis on puudega lapse vanema toetus 19 eurot, lisaks maksavad hooldustoetust omavalitsused ja sedagi ainult 80 eurot kuus.

Arvutasin kokku, et meie pere saaks Soomes praegu lapse- ja puudetoetusi kokku 1936 eurot kuus, Eestis saame praegu 317 eurot, lisaks taotlesime nüüd lisaks puudega vanema toetust (mis oli kahe silma vahele jäänud) 19 eurot, kokku siis 336 eurot. Vahe on siis Eesti ja Soome vahel 1600 eurot ühes kuus. Päris märkimisväärne.

NB! Puudega vanema toetust saab siiski ainult siis, kui lapsevanemal endal on puue.

Siin on ülevaade Eesti peretoetustest (Sotsiaalkindlustusameti veebist):

Kommentaarid
(Külastatud 9,529 korda, 1 külastust täna)