Soomes jätsid lapsevanemad oma lapsed kooli saatmata, põhjuseks ühe õpilase käitumine

Paarkümment Turu põhikooli õpilast jäid täna esmaspäeval, 11. septembril koju klassis toimunud vägivalla tõttu.

Yle andmetel on üks klassi õpilastest korduvalt rünnanud oma klassikaaslasi ja kooli töötajaid. Probleemid klassis on jätkunud eelmise, 2022. aasta sügisest.

24 eestkostjat on allkirjastanud kirja, et lapsed ei naase kooli enne, kui kool suudab neile tagada turvalise õpikeskkonna. Kirjas nõutakse ka koolilt kaugõppe korraldamist seni, kuni olukord ei lahene.

Kiri saadeti täna esmaspäeval kooli direktorile, Turu linna juhtivatele võimuesindajatele, lastevolinikule ja haridusministrile.

Vägivallategusid on olnud iga nädal, isegi iga päev. Hammustatakse, pekstakse, lüüakse ja loobitakse esemeid. Vahel on koolis olukorda rahustamas käinud ka politsei. See on hirmus, kui keegi trepist alla lükatakse või midagi tõsisemat juhtub, kirjeldab Yle intervjueeritud isa.

Yle on vanemate allkirjadega kirja näinud. Loo tarbeks on intervjueeritud lisaks eestkostjale ka kooli direktorit ja põhihariduse talituse juhti. Laste privaatsuse kaitseks osade intervjueeritavate nimesid ja kooli nime ei avaldata. Kõnealuse klassi õpetaja intervjuu palvele ei vastanud.

Kooli direktor kinnitab, et on saanud olukorraga seoses mitmeid kontakte eestkostjatelt. Ta mõistab vanemate muret.

Laste turvalisuse küsimus on aktuaalne. Olukord on olnud väljakutsuv pikka aega, kuid kooli hinnangul pole turvaolukorra radikaalset halvenemist nüüdseks toimunud, teatab direktor meili teel.

Direktori sõnul on suurendatud õpetajate arvu nii klassiruumis kui ka vahetundide ajal. Lisaks on kogu õpetajaskond läbinud väljakutsuva käitumise ennetamise ja juhtimise koolituse.

Lapsevanemad peavad meetmeid ebapiisavaks ja imestavad, miks lubatakse vägivaldselt käituval lapsel selles koolis edasi käia. Kirjas imestatakse, kuidas suutis õpilane järgmisel päeval pärast väärkohtlemist kooli naasta, kuigi seadus lubab õpilase teatud ajaks eemale jätta.

Teiste laste kohta kirjeldatakse, et nad käivad koolis pidevas ärevusseisundis.

„Lapsevanematena oleme väga mures oma laste turvalisuse pärast. Pideva ja korduva väärkohtlemise ohvriks langemine ja väärkohtlemise tunnistajaks olemine on 10-aastasele ebamõistlik nõue,” seisab kirjas.

Lapsevanemad tuginevad seadusele, mille kohaselt on õpilasel õigus turvalisele õpikeskkonnale. Teenindusdirektor Tommi Tuominen rõhutab, et lapsevanemate muresid on kuulda võetud ja olukorra lahendamiseks on võetud kasutusele meetmeid.

Konfidentsiaalsuskohustuse tõttu ei saanud ta täpsustada, milliste toimingutega on tegemist.

Üldises plaanis rääkides kinnitab ta, et õpilast võib piiratud ajaks koolist eemaldada. Eemaldamise otsuse teeb haridusosakond või -amet.

Iseasi, kas sellest on abi, kui õpilane 1-2 nädalaks koju jääb. Eemaldamine on alati ajutine. Õpilast koolist välja visata ei saa, nendib ta.

Lapsevanemad on seisukohal, et olukord on kaasamise tagajärg, kus erituge vajavad õpilased paigutatakse tavalistesse õpperühmadesse.

See on väga haruldane olukord. Olen ise sarnase olukorraga kokku puutunud vaid korra kuue aasta jooksul, nendib Tuominen.

Haridusameti nõunik Riia Palmqvist toob välja, et turvalise õpikeskkonna eest vastutab õppekorraldaja ehk omavalitsus. Seaduse järgi on kõigil lastel õigus koolis käia, kuid omavalitsus otsustab, kuhu laps kooli läheb.

Kui õpilasel on kooliminekuga raskusi, saab eritoetuse vajaduse kohta teha haldusotsuse. Vajadusel saab omavalitsus otsustada õppekohana erikooli. Vanemad saavad taotleda haldusotsuse parandamist, mis võib Palmqvisti sõnul mõnikord asja venitada.

See on igaühe põhiõigus. Hariduskorraldaja ehk omavalitsus on see, kes peab asja lahendama ja hoolitsema sellise korralduse eest, et kõigil oleks hea ja turvaline õppida, rõhutab Palmqvist.

Samuti toob ta välja, et omavalitsusel ei ole kohustust korraldada distantsõpet, kui eestkostjad viivad lapsed koduõppele.

Eestkostjatel ei ole õigust nõuda distantsõpet. Õppetöö eest hoolitseb kas eestkostja või kool, mis eeldab laste koolis käimist.

Turu kooli olukorra uurimine jätkub. Kas vanemad saavad usaldada, et nende lapsed saavad turvaliselt koolis käia?

Loomulikult on meil kohustus tagada tervislikud ja turvalised koolitingimused. Samas ei saa kunagi garanteerida, et ükski olukord ei oleks selline, et õpilase turvalisus hetkeks halveneks, vastab Tommi Tuominen.

Kommentaarid
(Külastatud 3,150 korda, 1 külastust täna)