Soomes muudetakse välismaa marjakorjajate tegevust

Tööhõive ja ettevõtluse ministrite töörühm tõi täna kolmapäeval 15. mail 2024 oma koosolekul välja hooajatöö seaduse ja määruse muudatuste ettevalmistamise, et edaspidi oleks metsast marjade korjamisel peamiseks võimaluseks tööhõivepõhine hooajatöö. Eesmärk on panna muudatused kehtima 2025. aasta korjehooajaks.

Metsamarjade korjamine Soomes on suuresti tuginenud välismaistele korjajatele, eriti neile, kes on kutsutud ja värvatud Taist. Kuni 2023. aastani on korjajad Soome tulnud Schengeni turismiviisaga, mis võimaldab riigis viibida ja marju korjata maksimaalselt kolm kuud. Metsamarjatööstuses on olnud probleeme välismaiste korjajate töötingimuste ja sissetulekuga ning kahtlusi ja süüdistusi inimkaubanduses.

Tulevikus ei võrdsustata korjamist turismiga, vaid ettevõtted peavad inimeste tuleku võimaldamiseks võtma korjajad tööle. Metsamarjade korjajate tulek toimub edaspidi seega samadel tingimustel nagu näiteks aiamarjade korjajatel. Välismaiste marjakorjajate positsiooni parandatakse hooajatöö seaduse ja määruse muutmisega.

„Marjakorjajate tulekuks on vaja jätkusuutlikku lahendust. Töösuhe toob korjajateni töösuhtest ja miinimumpalgast tulenevad eelised ning muudab õiguste realiseerimise jälgimise lihtsamaks. Muutus on marjatööstusele suur ja väljakutseid pakkuv ning ettevõtted vajavad aega kohanemisvõimet,” ütles tööminister Arto Satonen.

Ettevalmistus algab kiiremas korras

Töö- ja majandusministeerium alustab kiiremas korras eelnõu koostamist, et uus määrus jõustuks 2025. aasta korjehooajal. Valitsuse eelnõu peaks välja tulema 2024. aasta lõpus. Sidusrühmadele korraldatakse kooskõlastusring. Marjakorjajate staatuse parandamine on osa tööjõuga seotud ekspluateerimise vastu võitlemise tegevusprogrammist.

Tööhõivega seotud hooajatöö üle otsustamist on toetanud Pellervo Taloustutkimus PTT ja Vaasa Ülikooli uuring. Ettevõtlusest reaalsemaks võimaluseks peeti raportis töötamist, sest eeldatavasti ei täida korjajad muu hulgas ka vähese keeleoskuse tõttu ettevõtluse seadusest tulenevaid kohustusi.

Muudatused rakenduvad juba sel suvel

Seoses marjatööstuse probleemidega lõpetas välisministeerium 2024. aasta märtsis Tais korjajate viisataotluste vastuvõtmise, mis tähendab, et korjajad ei saa enam turistiviisaga Soome tulla. 2024. aasta koristushooajal saavad marjatööstuse ettevõtted värvata tööle välismaalt korjajaid, kes tulevad Soome töötaja elamisloaga. 2025. aasta korjehooajaks vajalik hooajatöölisena Soome tulek saab olema protseduuriliselt kergem ja loatasude osas odavam kui töötaja elamisluba.

Praegu ette valmistatavad muudatused ei puuduta soomlaste ega muudel põhjustel kui marjakorjamise tõttu Soome viibivate isikute õigust korjata looduslikke marju ja müüa need enda valitud ostjale. Edaspidi on välismaistel marjakorjajatel võimalik tulla Soome ka ettevõtjana, kui korjaja vastab ettevõtja elamisloa nõuetele.

Kommentaarid
(Külastatud 2,506 korda, 84 külastust täna)