Soome piirab Venemaal registreeritud autode piiriületust

Soome rakendab Euroopa Komisjoni tõlgendussoovitust Venemaal registreeritud autode piiriületuse kohta.

Edaspidi saab Venemaal registreeritud autoga Soome sõita vaid Venemaal alaliselt elav EL-i kodanik või tema pereliige, diplomaat või temaga võrreldav isik või humanitaarsetel põhjustel. Piirang hakkab kehtima ööl vastu laupäeva, 16. septembrit kell 00.00.

Soome rakendab täielikult Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja tulemusena kehtestatud sanktsioone. Soome pöörab tähelepanu täitmise tõhususele ja sanktsioonidest kõrvalehoidmise tõkestamisele. Sanktsioonidest kõrvalehoidmise seisukohalt avaldatakse erilist survet piiririikidele, kes peavad tugevdama ühistegevust sanktsioonidest kõrvalehoidumise tõkestamiseks. Soome peab oluliseks, et Euroopa Liidu liikmesriigid, eriti piiririigid tõlgendaksid sanktsioonide regulatsioone ühetaoliselt.

Euroopa Komisjon andis 8. septembril välja tõlgendusjuhise sõiduautode Euroopa Liitu toomise keelamise kohta. Tõlgendusjuhendi kohaselt on Venemaal registreeritud ja Venemaa numbrimärkidega auto import liidu territooriumile kasvõi ajutiselt turismi eesmärgil nõukogu määruse (EL) nr 833/2014 järgi ühemõtteliselt keelatud. Komisjon uuendas oma tõlgendust 12. septembril. Komisjon rõhutab, et autode sanktsioonidest kõrvalehoidmise oht on märkimisväärne ning liikmesriikide pädevad asutused peavad pöörama erilist tähelepanu nende piiriületusele.

Soome rakendab komisjoni tõlkejuhist laupäeva, 16. septembri öösel kell 00.00 vastavalt riiklikele juhistele. Piiriületuse keelu rakendamine tähendab, et Venemaa numbrimärkidega sõiduautodel on Soome sissesõit keelatud. Vastavalt poliitikale ei kehti keeld Venemaal alaliselt elavatele EL/EMP kodanikele (sh topeltkodanikele) ja nende perekonnaliikmetele. Samuti ei kehti keeld diplomaatiliste sõidukite suhtes ega humanitaarabiga seotud piiriületusele.

Juba Soome jõudnud Vene numbrimärkidega autod tuleb riigist välja viia 16. märtsiks 2024.

Uus kord ei muuda isikute riiki sisenemise tingimusi. Jälgitakse poliitika elluviimist ja selle mõjusid. Vajadusel poliitikat uuendatakse.

Kommentaarid
(Külastatud 201 korda, 1 külastust täna)