Soome lõpetab Ukrainast põgenenud kolmandate riikide kodanikele ajutise kaitse andmise

Soome valitsus otsustas tänase 7. septembri istungil, et Soome lõpetab ajutise kaitse andmise ja uute elamislubade andmise Ukrainast põgenenud kolmandate riikide kodanikele, kes ei saanud Ukrainalt rahvusvahelist kaitset või kellel ei ole Ukrainas väljastatud alalist elamisluba. Otsus ei mõjuta juba antud kaitset ega antud elamislubade kehtivust.

Pärast seda, kui Venemaa 24. veebruaril 2022 alustas oma agressioonisõda Ukrainas, on miljonid inimesed riigist põgenenud ja otsinud varjupaika EL-is. Lisaks Ukraina kodanikele on riigist põgenenud ka Ukrainas elanud kolmandate riikide kodanikud. 2022. aasta märtsi alguses tegi Euroopa Nõukogu otsuse anda Ukrainast põgenenutele ajutine kaitse. Praegu saab ELis ajutist kaitset veidi enam kui 4 miljonit inimest.

Nõukogu märtsis tehtud otsusega määratletakse isikud, kellele liikmesriigid peavad andma ajutise kaitse. Need isikud on Ukrainast põgenenud Ukraina kodanikud, samuti Ukrainast rahvusvahelise kaitse või alalise elamisloa saanud kolmandate riikide kodanikud.

Liikmesriigid võivad riiklikult otsustada anda ajutise kaitse ka teistele isikutele. Ühe sellise võimaliku rühmana mainiti otsuses konkreetselt kolmandate riikide kodanikke, kes viibisid Ukrainas seaduslikult muudel põhjustel kui rahvusvaheline kaitse või alaline elamisluba. Need isikud on viibinud Ukrainas näiteks töö või õppimise eesmärgil. Soome valitus otsustas 2022. aasta märtsis, et Soome annab ajutise kaitse ka neile isikutele.

Valitsuse otsusega 7. septembrist 2023 ei anta neile isikutele enam ajutist kaitset. Otsus kehtib isikutele, kes saabuvad Soome pärast otsuse jõustumist või on Soome saabunud varem, kuid ei ole selleks ajaks deklareerinud oma ajutise kaitse vajadust. Valitsuse otsus ei mõjuta seega juba antud ajutist kaitset ega elamisloa kehtivust. Juba väljastatud elamisluba kehtib kuni 04.03.2024.

Valitsuse otsus ei puuduta Ukrainast rahvusvahelise kaitse saanud või Ukrainas alalise elamisloaga viibinud kolmandate riikide kodanikke ega kodakondsuseta isikuid. Valitsuse otsus ei puuduta ka neid kolmandate riikide kodanikke, kes saavad ajutist kaitset Ukraina kodaniku pereliikmena. Neile isikutele antakse endiselt ajutine kaitse.

lahenduseks kodumaale naasmine

Otsuse objektiks olevate isikute elamine Ukrainas ei ole põhinenud rahvusvahelisel kaitsel ega muul alusel alalisel elamisel. Kui Euroopa Liitu jäämise kriteeriumid ei ole täidetud, on esmaseks lahenduseks kodumaale naasmine.

Kui isik tunneb, et turvakaalutlustel ei ole võimalik koduriiki naasta, on tal õigus esitada varjupaigataotlus ja seeläbi selgitada oma rahvusvahelise kaitse vajadus.

Kommentaarid
(Külastatud 5,264 korda, 1 külastust täna)