Soomes tahetakse kehtestada tulupiir 40 000 eurot kodakondsuse saamiseks – need elukutsed jäävad mängust välja

Tööga seotud immigratsioon on Soomes muutunud viimasel ajal tuliseks vaidlusteemaks, mis on muutunud võtmeteguriks isegi valitsusläbirääkimistel.

Soome Iltalehti edastas juba eelmise nädala lõpus, et valitsusläbirääkimistel on tööpõhise immigratsiooni teemaline detailne ettepanek esile kerkinud.

Koostatud ettepanekut iseloomustatakse kui tegurit, mis muudab oluliselt tööhõivepõhist immigratsioonipoliitikat, vahendab Iltalehti.

Põhiettepanek on tööpõhise elamisloa sissetuleku piirmäär 1600 eurot kuus ning 40 000 eurot oleks aastane sissetuleku piir, mis oleks vajalik Soome kodakondsuse saamiseks.

Ka Helsingin Sanomate andmetel võiksid kõrgepalgalised valitsusläbirääkimistel saavutatud eelkokkuleppe järgi saada Soome kodakondsuse tavapärasest kodakondsusprotsessist kiiremini.

Nn kiirraja tingimus oleks täidetud, kui kodakondsuse taotleja teenib Soomes töötades vähemalt 40 000 eurot aastas.

Soome statistikaameti värskeima palgastatistika järgi on Soome mediaanpalk 3315 eurot kuus, so 39 780 eurot aastas.

Nende numbrite põhjal peaks Soome tööle tulev immigrant teenima rohkem kui Soomes keskmiselt teenitakse. Mediaan tähendab üldiselt keskmist palka.

Soome statistikaameti värskeima palgastatistika järgi saadakse näiteks nendes ametites aastas alla 40 000 euro.

Soome statistikakeskuse näitajad on kuupalga mediaanid eurodes kuus.

Nii palju teenitakse:

Bioteaduste eksperdid 3043

Tervishoiueksperdid 3151

Tervishoiu tehnilised eksperdid 3171

Õed, ämmaemandad jne 3192

Seminoloogid jt 2752

Muud tervishoiuspetsialistid 2952

Avaliku halduse ettevalmistus- ja kontrolliametnikud 3308

Juristid ning sotsiaal- ja kultuurieksperdid 2856

Õiguseksperdid ja sotsiaaltöötajad ning kirikutöötajad 2854

Sportlased, sporditreenerid, kehalise kasvatuse juhendajad jne 2711

Kontori- ja klienditeenindajaid 2826

Kontoritöötajad 2779

Kontoriassistendid 2 499

Peasekretärid 2800

Tekstitöötlejad ja salvestajad 2451

Klienditeenindajad 2790

Rahaülekande klienditeenindajad 2998

Muud klienditeenindajad 2644

Raamatupidamise ja laonduse kontoritöötajad 3020

Palgaarvestustöötajad, kindlustustöötlejad jne 2889

Transpordi- ja laobüroo töötajad 3247

Muud kontori- ja klienditeenindajad 2618

Teenindus- ja müügitöötajaid 2577

Teenindajad 2536

Restoranide ja suurköökide töötajad 2500

Juuksurid, kosmeetikud jne 2313

Kinnistu hoolduse ja koristustööde järelevaatajad 2608

Muud isikliku teeninduse töötajad 2411

Müüjad, kaupmehed jne 2592

Kassapidajad ja piletimüüjad 2328

Muud müügitöötajad 2524

Hooldusteenistuse ja tervishoiu töötajad 2549

Lapsehoidjad ja kooliskäimise abilised 2313

Omastehooldajad, muud tervishoiutöötajad ja koduhooldustöötajad 2769

Kaitse- ja turvatöötajad 3210

Põllumehed, metsatöölised jne 2568

Põllu- ja aiapidajad 2447

Loomakasvatajad 2736

Metsa- ja kalandustöötajad 2356

Ehitus-, remondi- ja tootmistöölised 3155

Ehitustöölised jms (va elektrikud) 3 148

Ehitusviimistlustöölised 3 311

Maalrid ja hoonepuhastajad 2947

Masinatöökoja ja valukoja töötajad, samuti paigaldajad ja remondimehed 3138

Valutöölised, keevitajad, plekitöölised jne 2981

Sepad, tööriistameistrid ja masinate paigaldajad 3120

Masinamontöörid ja -parandajad 3208

Käsitöötoodete tootjad, täppismehaanikud ja trükitööstuse töötajad 3054

Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete paigaldajad 3177

Toidu-, puusepa- ja rõiva- ja jalatsitööstuse töötajad jne 2 947

Puidutöötlejad, puusepad jne 2713

Rõivatöölised ja teised 2568

Protsessi- ja transporditöölised 3145

Protsessijuhid 3175

Kaevandamis- ja karjäärimasinate operaatorid 3261

Keemiatööstuse ja fototoodete valmistamise protsessitöötajad 3258

Kummi-, plast- ja paberitoodete valmistamise protsessitöötajad 3165

Tekstiili-, karusnaha- ja nahktoodete tööstuse töötlejad 2132

Muud protsessitöötajad 3003

Tööstustoodete kokkupanijad 2740

Transporditöölised 3206

Auto- ja kaubiku- ning mootorrattajuhid 2503

Raskete mootorsõidukite juhid 3166

Muud töötajad 2263

Koristajad, koduabilised ja muud puhastustöötajad 2133

Kodu-, hotelli- ja kontorikoristajad jne 2132

Sõidukite puhastajad, aknapesijad jne 2362

Abitöölised põllumajanduses, metsanduses ja kalanduses 1851

Tööstuse ja ehituse abistavad töölised 2674

Kaevurite ja ehitustööliste abilised 2799

Tootmise abitöölised 3035

Kaubakäitlejad ja laotöölised jne 2 616

Köögi- ja toidutööliste abistajad 2173

Tänavapuhastus- ja jäätmekäitlustöötajad jne 2378

Jäätmekäitlejad 2577

Kommentaarid
(Külastatud 1,277 korda, 1 külastust täna)