Soome valitsus hüvitab omavalitsustele koroonakulud terve 2022. aasta eest

Soome valitsus hüvitab omavalitsustele, omavalitsusliitudele ja Ahvenamaa maakonnale koroonaepideemia põhjustatud otsesed lisakulud ka 2022. aastal.

Määruse kohaselt antakse riigiabi eelkõige testimisest, vaktsineerimisest ja ravist tulenevate lisakulude katteks. Toetusega kaetakse ka muud raviga seotud otsesed sotsiaal- ja tervishoiukulud, mis on tekkinud näiteks kaitsevahendite suuremast kasutamisest ning karmimatest tervise- ja ohutusnõuetest.

Toetusi antakse eelkõige omavalitsustele. Teatud toetuste puhul saab omavalitsus soovi korral taotlemise õiguse üle anda teisele omavalitsusele või omavalitsuste grupile.

Toetus määratakse lihtsa arvutusega, aasta lõpu toetused põhinevad hinnangul

Lisakulud hüvitatakse riigi toetustena, peamiselt arvestuslikul alusel. Tegevuspõhise toetuse suurus määratakse arvulise teabe (näiteks testimise summa) korrutamisel riigiabi asutuse määratud ühikuhüvitisega. Arvandmeid kasutatakse testimise ja ravi puhul kuni 31. augustini 2022 ning vaktsineerimisel kuni 31. oktoobrini 2022.

Aastalõpu toetused on arvestuslikud, kuna toetused tuleb omavalitsustele ja omavalitsusliitudele täies ulatuses välja maksta 2022. aasta jooksul enne, kui teenuste korraldamine läheb üle hoolekandepiirkondadele.

Riigi toetuste mõju hoolekandepiirkondade rahastamisele on viidud miinimumini

Hüvitise suurust arvestatakse selliselt, et raviga kaasnevad lisakulud oleksid täielikult kaetud.

Sotsiaalkindlustusreformi seisukohalt on oluline, et koroonameetmetele eraldatavad riiklikud toetused vastaksid koroonast reaalselt põhjustatud lisakuludele. Nii ei moonuta riigitoetused hoolekandepiirkondade rahastamist, mis lähtub omavalitsuste kuluandmetest aastate 2021-2022 kohta.

Kommentaarid
(Külastatud 110 korda, 1 külastust täna)