Mees kukkus Soomes tänaval ja sai mitu miljonit hüvitist, nüüd nõutakse osa rahast tagasi

Linna teenistuses olnud 33-aastane bussijuht kukkus 1993. aasta jaanuaris Tampere linna vastutusalas olnud jäisel tänavalõigul. Mees sai ajutrauma ja kaotas töövõime.

Bussijuht taotles kohtu kaudu Tampere linnalt kukkumise eest hüvitist. Bussijuht võitis vaidluse ja Turu ringkonnakohus kohustas Tampere linna 2014. aastal maksma bussijuhile hüvitist valu ja kannatuste, püsiva tervisekahjustuse ja sissetuleku kaotuse eest 1 103 445 eurot koos viivistega, vahendab Iltalehti.

Linn maksis hüvitise välja.

Kuivõrd kukkumine oli teel tööle, siis nõudis mees hüvitist ka kindlustusfirmalt Turva ning asja menetleti kui tööõnnetust. 2016. aastal maksis Turva välja hüvitise tööõnnetuse eest. Kindlustusfirma tegi aga otsuse, mille kohaselt maksti hüvitis välja Tampere linnale.

Bussijuht kaebas kindlustuse otsuse edasi vaidluskomisjonile ja selle otsuse kohaselt tuli hüvitis maksta kahju kannatajale ehk siis bussijuhile, mitte Tampere linnale.

Turva kaebas otsuse edasi kindlustuse vahekohtusse. Turva taotles mehele hüvitise maksmist nii, et sellest arvestataks maha Tampere linna poolt juba makstud hüvitis püsiva tervisekahjustuse ja sissetuleku kaotuse eest. Turva hinnangul saab mees ilma mahaarvamiseta kahekordse hüvitise.

Kindlustuse vahekohus aga lükkas Turva kaebuse tagasi. Kindlustusfirma maksis mehele 2020. aastal eri hüvitisi kokku summas 1 073 497 eurot.

Asi sellega ei lõppenud, vaid nüüd esitas kaebuse Tampere linn, väites, et mehele on makstud sama asja eest kahekordne hüvitis.

Linn leiab, et mees on saanud alusetult tulu ja nõuab kohtu kaudu 62-aastaselt endiselt bussijuhilt 863 140 eurot koos intressidega.

Linn viitab oma nõudes Turu ringkonnakohtu 2014. aasta otsusele, mille kohaselt on linnal õigus sissetuleku kaotuse hüvitisest maha arvestada pensionikindlustusfirma Keva poolt makstavad ja muud sissetuleku kaotusest tingitud hüvitised.

Enam kui 200 lehekülje pikkuses vastuses ja vastuhagis märgib bussijuht muu hulgas, et alusetult välja makstud hüvitist võib puudutada ainult sellist summat, mille ta on saanud omale kätte.

Mees tõdeb, et maksudena on kinni peetud 59,5 protsenti. Linna poolt nõutud summast on mees saanud oma kontole 349 572 eurot.

Vastuhagis nõuab bussijuht, et Tampere linn hüvitaks maksutõusuga seotud kahju. Linna poolt 2014. aastal välja makstud hüvitis on maksustatud täies ulatuses kui tolle aasta sissetulek. Maksustamine on seetõttu olnud palju suurem kui siis, kui sissetulekut oleks maksustatud järk-järgult aastate kaupa.

Bussijuhi väitel ei saa ka nõuda tagasi saadud hüvitist kui alusetult saadud tulu, kuna õnnetusjuhtumikindlustuse seaduse kohaselt ei saa hüvitist niimoodi tagasi nõuda.

Mees nõuab Tampere innalt hüvitist ka kohtukulude eest ja summa on 73 322 eurot.

Endine bussijuht märgib oma vastuses muu hulgas seda, et linn pole temalt nõudnud tagasi hüvitist nende hernesupi purkide eest, mille ta sai päästearmee toiduabist, kui ta oli töövõimetu ja rahatu.

Kommentaarid
(Külastatud 10,564 korda, 1 külastust täna)