Loe, mida rääkis Putin – president Putini pöördumise täistekst

Vene president Vladimir Putin esines täna kolmapäeval, 21. septembril telepöördumisega. Siin on pöördumise täistekst.

Austatud sõbrad!

Minu esinemise teema – olukord Donbassis ja sõjalise erioperatsiooni käik selle vabastamiseks 2014. aastal relvastatud riigipöörde tulemusena Ukrainas võimu haaranud neonatside režiimi alt.

Ma räägin täna teiega, kõigi meie riigi kodanikega, eri põlvkondade, vanuse ja rahvusega inimestega, meie suure riigi inimestega, kõigiga, keda ühendab suur ajalooline Venemaa, sõdurite ja ohvitseridega, vabatahtlikega, kes võitlevad nüüd rindel, lahingupostil, meie vendade ja õdedega – Donetski ja Luhanski rahvavabariikide, Hersoni ja Zaporižja oblastite ning teiste neonatside režiimi alt vabastatud piirkondade elanikega.

See puudutab vajalikke, kiireloomulisi samme Venemaa suveräänsuse, julgeoleku ja territoriaalse terviklikkuse kaitsmiseks, meie kaasmaalaste soovi ja tahte toetamist otsustada ise oma tulevikku ning Lääne eliidi agressiivset poliitikat, millega püütakse kõigest jõust säilitada oma domineerimist ja selleks püütakse blokeerida, maha suruda kõik suveräänsed iseseisvad arengukeskused, et ebaviisakalt oma tahet teistele riikidele ja rahvastele peale suruda ja neisse pseudoväärtusi istutada.

Selle Lääne eesmärk on meie riiki nõrgestada, lagundada ja lõpuks hävitada. Nad räägivad juba otse sellest, et 1991. aastal suutsid nad Nõukogude Liidu lõhkuda ja nüüd on aeg Venemaal endal laguneda mitmeks surmavaenulikuks piirkonnaks ja oblastiks.

Ja selliseid plaane on nad teinud juba pikka aega. Nad julgustasid rahvusvaheliste terroristide jõuke Kaukaasias, edendasid NATO ründetaristut meie piiride lähedal. Nad muutsid oma relvaks totaalse russofoobia, sealhulgas kasvatasid aastakümneid sihikindlalt Venemaa vihkamist, ennekõike Ukrainas, mida valmistati ette Venemaa-vastaseks sillapeaks ning ukraina rahvas ise muudeti kahurilihaks ja tõugati sõtta meie riigiga, juba 2014. aastal, kasutades relvajõude tsiviilelanikkonna vastu, organiseerides genotsiidi, blokaadi, terrorit inimeste vastu, kes keeldusid tunnustamast võimu, mis tekkis Ukrainas riigipöörde tagajärjel.

Ja pärast seda, kui tänane Kiievi režiim keeldus avalikult Donbassi probleemi rahumeelsest lahendusest ja pealegi deklareeris oma soove tuumarelvadele, sai täiesti selgeks, et uus, korduv, nagu see on juba kaks korda varem juhtunud, laiaulatuslik rünnak Donbassi vastu on vältimatu. Ja siis järgnes paratamatult rünnak Vene Krimmi vastu – Venemaale.

Sellega seoses oli otsus sõjalise eeloperatsiooni kohta hädavajalik ja ainuvõimalik. Selle peamised eesmärgid – kogu Donbassi territooriumi vabastamine – olid ja jäävad muutumatuks.

Luhanski Rahvavabariik on neonatsidest juba praktiliselt täielikult puhastatud. Lahingud Donetski Rahvavabariigis jätkuvad. Siin lõi Kiievi okupatsioonirežiim kaheksa aasta jooksul pikaajaliste kindlustuste sügava ešelonijoone. Otserünnak oleks toonud kaasa suuri kaotusi, nii et meie üksused ja ka Donbassi vabariikide sõjaväeosad tegutsevad plaanipäraselt, pädevalt, kasutavad tehnoloogiat, kaitsevad personali ja vabastavad samm-sammult Donetski maad, puhastades linnad ja külad neonatsidest, abistades inimesi, kelle Kiievi režiim muutis pantvangideks, elavaks kilbiks.

Nagu teate, osalevad sõjalises erioperatsioonis lepingu alusel teenivad elukutselised sõjaväelased. Õlg õla kõrval nendega osalevad ka vabatahtlikud üksused: inimesed eri rahvustest, elualadelt ja vanustes – tõelised patrioodid. Südame kutsel tõusid nad Venemaa ja Donbassi kaitsele.

Seoses sellega on valitsusele ja kaitseministeeriumile juba antud täielikud ja võimalikult lühikese aja jooksul juhised vabatahtlike, samuti Donetski ja Luganski Rahvavabariigi üksuste võitlejate õigusliku staatuse kindlaksmääramiseks. See peab olema sama, mis Venemaa sõjaväelastel, sealhulgas materiaalsed, meditsiinilised ja sotsiaalsed garantiid. Erilist tähelepanu tuleks pöörata Donbassi riikliku miilitsa vabatahtlike formatsioonide ja üksuste varustamise korraldamisele tehnika ja varustusega.

Vastavalt kaitseministeeriumi ja peastaabi üldise tegevusstrateegia plaanidele ja otsustele vabastasid meie väed neonatside käest märkimisväärseid territooriume Hersoni ja Zaporižja oblastis, aga ka mõnes teises ringkonnas. Selle tulemusena moodustus pikk lahingukontakti joon, mille pikkus on üle tuhande kilomeetri.

Millest tahan täna esimest korda avalikult rääkida? Juba pärast sõjalise erioperatsiooni, sealhulgas läbirääkimiste algust Istanbulis, reageerisid Kiievi esindajad meie ettepanekutele väga positiivselt ning need ettepanekud puudutasid eelkõige Venemaa julgeolekut, meie huve. Aga on ilmselge, et rahumeelne lahendus Läänele ei sobinud, nii et pärast teatud kompromisside saavutamist anti Kiievile tegelikult otsene käsk kõik kokkulepped murda.

Ukrainasse hakati veelgi rohkem relvi pumpama. Kiievi režiim käivitas uued välismaistest palgasõduritest ja natsionalistidest koosnevad jõugud, NATO standardite järgi väljaõpetatud ja Lääne nõunike tegeliku juhtimise all olevad sõjaväeüksused.

Samal ajal tugevdati kõige karmimalt Ukrainas oma kodanike vastu suunatud repressioonirežiimi, mis kehtestati vahetult pärast 2014. aasta relvastatud riigipööret. Hirmutamise, terrori ja vägivalla poliitika võtab üha massiivsemaid, hirmutavamaid ja barbaarsemaid vorme.

Tahan rõhutada: me teame, et suurem osa inimesi, kes elavad neonatsidest vabastatud aladel ja need on eelkõige ajaloolised Novorossija maad, ei taha olla neonatside režiimi ikke all. Zaporižjas, Hersoni oblastis, Luhanskis ja Donetskis nägid ja näevad nad julmust, mida neonatsid tekitavad Harkivi oblasti vallutatud rajoonides. Bandera ja natside järeltulijad tapavad inimesi, piinavad, heidavad vanglasse, klaarivad arveid, maksavad kätte, jõhkrutsevad rahumeelsete kodanikega.

Enne sõjategevuse algust elas Donetski ja Luhanski rahvavabariikides, Zaporižja ja Hersoni oblastis üle seitsme ja poole miljoni inimese. Paljud neist olid sunnitud pagulasteks hakkama, oma perekodust lahkuma. Ja need, kes jäid – see on umbes viis miljonit inimest – puutuvad täna kokku neonatsidest võitlejate pideva suurtüki- ja raketitulega. Nad ründavad haiglaid ja koole, korraldavad terroriakte rahumeelsete elanike vastu.

Me ei saa, meil pole mingit moraalset õigust lasta enda lähedasi inimesi timukatel lõhki kiskuda, me ei saa jätta vastamata nende siirale soovile ise oma saatust määrata. Donbassi rahvavabariikide parlamendid, samuti Hersoni ja Zaporižja piirkonna sõjaväelis-tsiviilvalitsused võtsid vastu otsuse korraldada nende alade tuleviku üle referendumid ja pöördusid meie, Venemaa poole palvega neid nende sammudes toetada.

Rõhutan: teeme kõik, et tagada rahvahääletusteks turvalised tingimused, et inimesed saaksid oma tahet väljendada. Ja seda otsust teie tuleviku kohta, millega nõustub enamik Donetski ja Luhanski rahvavabariikide ning Zaporižja ja Hersoni piirkondade elanikke, me toetame.

Austatud sõbrad!

Täna tegutsevad meie relvajõud, nagu juba mainitud, üle tuhande kilomeetri ulatuval lahingkontakti joonel, nad seisavad mitte ainult neonatside formatsioonide, vaid tegelikult kogu kollektiivse Lääne sõjamasina vastu.

Selles olukorras arvan, et on vaja teha järgmine otsus – see on täiesti adekvaatne meie ees seisvate ohtudega – nimelt: meie riigi, selle suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse kaitseks, meie rahva ja inimeste turvalisuse huvides vabastatud aladel on minu arvates vajalik toetada kaitseministeeriumi ja peastaabi ettepanekut osalise mobilisatsiooni kohta Vene Föderatsioonis.

Kordan, me räägime konkreetselt osalisest mobilisatsioonist, see tähendab, et ajateenistusse lähevad ainult praegu reservis olevad kodanikud ja eelkõige need, kes teenisid sõjaväes, omavad teatud sõjalisi erialasid ja vastavaid kogemusi.

Ajateenistusse kutsutud läbivad enne üksustesse saatmist kohustuslikus korras sõjalise erioperatsiooni kogemust arvestades täiendava sõjalise väljaõppe.

Osalise mobilisatsiooni määrus on allkirjastatud.

Vastavalt seadusele teavitatakse sellest täna ametlikult kirja teel Föderaalassamblee kodasid – Föderatsiooninõukogu ja Riigiduumat.

Mobilisatsioonitegevused algavad täna, alates 21. septembrist. Annan piirkonnajuhtidele ülesandeks osutada sõjaväekomissariaatide tööks kogu vajalikku abi.

Tahaksin rõhutada, et mobilisatsiooni korras ajateenistusse kutsutud Venemaa kodanikud saavad lepingu alusel teeniva sõjaväelase staatuse, tasu ja kõik sotsiaalsed garantiid.

Lisan, et osalise mobilisatsiooni määrus näeb ette ka täiendavaid abinõusid riigikaitse tellimuse täitmiseks. Kaitsetööstusettevõtete juhid vastutavad otseselt relvade ja sõjatehnika tootmise suurendamise ning täiendavate tootmisvõimsuste kasutuselevõtu ülesannete lahendamise eest. Kõik kaitseettevõtete materiaalse, ressursside ja rahalise toetamise küsimused tuleb omakorda lahendada viivitamatult valitsuse poolt.

Austatud sõbrad!

Lääs on oma agressiivse Venemaa-vastase poliitikaga ületanud kõik piirid. Me kuuleme pidevalt ähvardusi oma riigi, oma rahva vastu. Mõned Lääne vastutustundetud poliitikud ei räägi mitte ainult plaanidest korraldada Ukrainale pikamaa ründerelvade tarnimist – süsteeme, mis võimaldavad lüüa Krimmi ja teiste Venemaa piirkondade vastu.

Selliseid terrorirünnakuid, sealhulgas Lääne relvade kasutamisega, toimuvad juba praegu Belgorodi ja Kurski oblasti piiriäärsetes asulates. Reaalajas, kasutades kaasaegseid süsteeme, lennukeid, laevu, satelliite, strateegilisi droone, teostab NATO luuret kogu Lõuna-Venemaal.

Washingtonis, Londonis ja Brüsselis sunnivad nad Kiievit otseselt sõjategevust meie territooriumile üle viima. Enam varjamata ütlevad nad, et Venemaad tuleks lahinguväljal kõigi vahenditega lüüa, millele järgneb poliitilise, majandusliku, kultuurilise ja üldse igasuguse suveräänsuse äravõtmine koos meie riigi täieliku rüüstamisega.

Käiku on läinud ka tuuma-šantaaž. Jutt ei ole mitte ainult Zaporižja tuumajaama tulistamisest, mida õhutab Lääne pool ja mis ähvardab tuumakatastroofiga, vaid ka mõnede juhtivate NATO riikide kõrgete esindajate väljaütlemistest võimalikust ja lubatavast massihävitusrelvade kasutamisest Venemaa vastu – tuumarelvadest.

Neile, kes lubavad endale Venemaa kohta selliseid väljaütlemisi teha, tuletan meelde, et ka meie riigis on erinevaid hävitamisvahendeid ja mõne komponendi osas ka moodsamaid kui NATO riikidel. Ja kui meie riigi territoriaalne terviklikkus on ohus, kasutame kindlasti kõiki meie käsutuses olevaid vahendeid Venemaa ja oma rahva kaitsmiseks. See ei ole bluff.

Venemaa kodanikud võivad olla kindlad, et meie kodumaa territoriaalne terviklikkus, iseseisvus ja vabadus on tagatud, rõhutan seda veel kord, kõigi meie käsutuses olevate vahenditega. Ja need, kes üritavad meid tuumarelvadega šantažeerida, peaksid teadma, et tuuleroos võib ka nende suunas pöörata.

Meie ajalooline traditsioon, meie rahva saatus on peatada need, kes püüdlevad maailmavalitsemise poole, kes ähvardavad meie kodumaa, meie isamaa tükeldada ja orjastada. Me teeme seda nüüd ja nii see jääbki.

Usun teie toetusesse.

Kommentaarid
(Külastatud 556 korda, 1 külastust täna)