Soomes muudetakse piirivalveseadust, mis võimaldab piirata pagulaste vastuvõtmist

Soomes tugevdatakse piiri turvalisust, parandades piirivalve suutlikkust tavatingimustes ohuolukordadeks valmistuda ja neile reageerida. Muudatused parandavad ka piirivalve valmisolekut erandlikes olukordades. Piirivalveseadusesse tehakse vajalikud muudatused, et valmistuda muu hulgas rännet ära kasutavaks hübriidmõjutamiseks. Valitsus esitas parlamendile piirivalveseaduse muutmise eelnõu 9. juunil. Muudatused jõustuvad esimesel võimalusel.

Eelnõu kohaselt saab varjupaigataotluste vastuvõtmise koondada Soome piiril eraldi määratud piiripunktidesse. Valitsus võib otsustada sellise koondamise, kui on vaja seista vastu ohule avalikule korrale, riigi julgeolekule või rahvatervisele, kui lühikese aja jooksul saabub erakordselt suur migrantide tulv või kasutatakse rännet ära vahendina.

Piiri ületamine muul viisil kui avatud piiripunktide kaudu on juba praegu keelatud.

-Soome piiril on hetkel rahulik, kuid ettevalmistusi on tehtud erinevateks olukordadeks. Piirivalveseaduse muudatus on üks mitmest valitsuse tegevusest meie piiriturvalisuse tugevdamiseks. Oleme varem kevadel andnud Soome piirivalvele lisaraha tehniliseks valveks, piirivalvurite arvu suurendamiseks ja uute seirelennukite soetamiseks, ütles siseminister Krista Mikkonen.

Uus kord võimaldab ehitada piiritõkkeid ja üle võtta vara

Piirivalveseadusesse lisataks ka täiendavad sätted piirivööndisse tõkete rajamise kohta. Tõkete, näiteks piirdeaedade rajamine võimaldaks valmistumist erinevateks piiriturvalisust ähvardavateks ohtudeks.

Uus kord hõlmab ka vajalike radade ja teede rajamist, puude ja muu taimestiku eemaldamist ning vajalikke pinnase- ja hüdrotöid. Piirivalve patrullitegevust ja muud piiriturvalisuse tagamiseks vajalikku tegevust segavate hoonete, piirdeaedade jms rajatiste ehitamiseks on vaja taotleda eraldi luba.

„Valitsus teeb hiljem otsused piiritõkete kohta idapiiri kriitilistes piirkondades Soome piirivalve raporti alusel,” ütles minister Mikkonen.

Lisaks lisandub piirivalveseadusesse säte hüvitise kohta piirivalvele vara üleandmise ja teenuste osutamise eest.

Piiriturvalisust parandatakse eri seadusemuudatustega

Lisaks piirivalveseaduse muutmisele tugevdavad piiriturvalisust ka teised seadusemuudatused. Erandjuhtudel kohaldatakse eriolukorra seadust. Praegu on parlamendis arutusel justiitsministeeriumis valminud eriolukorra seaduse muutmise eelnõu, mis kohaselt on eriolukorra uus alus hübriidmõju.

Piiriturvalisust tugevdab ka piirimenetlust puudutav välismaalaste seaduse muudatus. Piirimenetluse raames saab tõenäoliselt põhjendamatud varjupaigataotlused piiril või selle lähedal kiiresti läbi vaadata. See takistab taotlejatel Soome piires või kaugemale teistesse EL-i riikidesse kolida. Välismaalaste seaduse muudatusega seotud valitsuse eelnõu jõuab parlamenti lähinädalatel.

Soome valmistub hübriidmõjutamiseks nii lühikeses kui pikas perspektiivis

Valitsuse praeguses julgeolekukeskkonna muutuse raportis on kirjas, et julgeolekukeskkonna muutumisega valmistub Soome nii lühikeses kui ka pikemas perspektiivis vastu astuma erakordsetele, laiaulatuslikele ja komplekssetele hübriidmõjutusvahenditele.

Arvata on, et Euroopasse pürgijaid on jätkuvalt palju ja rännet hakatakse kasutama poliitilise surve vahendina. Selged õigusaktid ja riigiasutuste piisavad volitused ohuolukorras ennetavalt ja tõhusalt tegutseda aitavad piirata rände ärakasutamist mõjutusvahendina.

Kommentaarid
(Külastatud 276 korda, 1 külastust täna)