Soomes muudetakse ettevõtjate pensionikorraldust

Valitsuse eelnõu eesmärk on parandada ettevõtjate pensionikindlust ja toetada ettevõtja pensioniseaduse rakendamist. Eesmärk on, et ettevõtja töötasu kajastaks paremini ettevõtja tööpanust.

Ettevõtjate tulude hindamiseks on praegu kasutusel praktika, mille kohaselt ei vasta ettevõtja tulu hinnang vastavuses tööpanusega ja ettevõtja tulu on kinnitatud ainult vastavalt ettevõtja tuludeklaratsioonile. See on kaasa toonud nähtuse, kus sissetulekute tase ei vasta alati kehtiva seadusega ette nähtud ettevõtja tööpanusele.

Kavandatavad muudatused suurendavad ettevõtjate sissetulekuid tasemele, mis tagavad piisava tööpensioni võrreldes mõistliku pensioni tasemega. See tagab ettevõtjatele ka sotsiaalse turvalisuse taseme, kuna paljude hüvitiste taseme määrab ettevõtja sissetulek.

Ettevõtjapensioni seadus näeb ette regulaarse töötasu jälgimise ja sissetulekute kontrolli. Ettevõtjale sel viisil kinnitatav tulu vastab ettevõtluse jätkudes paremini seadusega nõutavale tulutasemele. Tulu mõistet ei muudetaks, küll aga täpsustataks selle aluseks oleva teabe regulatsiooni.

Lisaks tehakse Soome pensionikeskuse seadusesse tehniline muudatus ning töövõimetuspensionäride tööle naasmise soodustamise seadust pikendatakse 2024. aasta lõpuni.

„Seadusemuudatus vähendab alakindlustust ning seeläbi paraneb ettevõtjate pension ja sotsiaalkindlustus. Ettevõtjate sotsiaalse turvalisuse parandamiseks töö jätkub,” ütles minister Sarkkinen.

Eelnõu on valminud sotsiaal- ja terviseministeeriumis. Ettevalmistuses osalesid Akava, Soome ettevõtluse keskliit EK, Soome Pensionikeskus, Soome Sotsiaalkindlustusamet, STTK, Soome Ametiühingute Keskliit SAK, Soome Ettevõtjate Liit ja Rahandusministeerium.

Kommentaarid
(Külastatud 1,000 korda, 1 külastust täna)