Soome võib olla jõudnud koroonaga saastunud loomasööta

Soome toll viis läbi eeluurimise loomade toiduahelaga seotud kriminaalasjas, milles kahtlustatakse loomasööda salakaubavedu Taanist Soome. Karusloomafarmidesse tarnitud sööt võis olla saastunud koroonaviiruse või muude loomsete haigusetekitajatega.

Toiduameti hinnangul on protseduur põhjustanud tõsise loomahaiguste leviku ohu Soome. Toll ja Soome Toiduamet andsid täna, 28. juunil 2022 Kokkolas sel teemal pressikonverentsi.

Soome söödatootja importis 2021. aastal Taanist sööda materjalina kalajäätmeid, mida oli Taanis hoitud koroonaepideemia tõttu hukkunud naaritsate korjustega samades ruumides. Taani ettevõtja oleks pidanud eelnevalt taotlema Soome Toiduametilt luba toote Soome saatmiseks, kuna tootes on suurem loomahaiguste oht.

Toll on juhtumit Toiduameti taotlusel uurinud kahtlustatuna loomsete kõrvalsaaduste ebaseaduslikus sisseveos. Kokku oli Pohjanmaal asuvasse karusloomade söödatehasesse toodud kalajäätmeid 1,3 miljonit kilo ehk 45 autokoormat. 2021. aasta kevadsuvel tarniti seda toodet sisaldavat sööta umbes 50 Pohjanmaal asuvasse karusloomafarmi. Kogu saadetise väärtus on olnud üle 200 000 euro.

Soome Toiduameti hinnangul on see ebaseaduslik protseduur tekitanud tõsise loomahaiguste leviku ohu Soome. Selliste haiguste hulka kuuluvad näiteks erinevad kalahaigused, salmonella ja koroona. Protseduuri võib pidada inimeste tervisele ohtlikuks ja tõsiseks ohuks loomade tervisele.

Tegemist on ainulaadse juhtumiga Euroopas

Soome toll tegi eeluurimisel koostööd Taani politsei ja EL-i õiguskaitseagentuuri Europoliga. Asja uuriti kui salakaubavedu, loomahaiguse leviku ohu põhjustamist ja kõrvalsaaduste seaduse rikkumist.

Soomes on söödatehase töö eest vastutavad kolm kuritegudes kahtlustatavat inimest. Söödatehas on tegutsenud juba mitukümmend aastat ja varustanud söödaga mitukümmet Pohjanmaa karusloomafarmi. Soome toll on teinud asja selgitamiseks koostööd Taani politseiga.

Tolli ja Soome Toiduameti teatel pole Euroopas varem sarnast kriminaaluurimist läbi viidud ning Soome Toiduamet peab Soomes toimuvat kriminaaluurimist oluliseks. Asi antakse prokuratuurile üle sügise jooksul.

  • Kuritegevus muutub pidevalt. Nüüd tuleks mõelda, kas seda liiki raskete ja sotsiaalselt ohtlike kuritegude puhul peaks olema suurem karistus ning kas oleks asjakohane lisada karistusseadustikku ka raskekujulise süüteo nimetus. Praegu salakaubaveona uuritavate impordijuhtumite puhul ei saa kasutada samasugust karistusskaalat kui teiste samalaadsete kuriteokahtlustuste puhul, mis annab tahtmatult märku, et need kuriteod pole nii tõsised kui teised, rõhutab tolli järelvalve direktor Hannu Sinkkonen.

Kõrvalsaaduste-alase seadusandluse eesmärk on kaitsta inimeste ja loomade tervist

Loomsete kõrvalsaaduste kasutamist reguleerivad nii riiklikud kui ka EL-i õigusaktid. Loomsed kõrvalsaadused on need loomade osad, mida ei kasutata inimtoiduks.

Loomsed kõrvalsaadused jagatakse kolme kategooriasse vastavalt nende tervisele avalduva ohu raskusastmele. Antud juhtumis söödamaterjalina imporditud kalajäätmed kuuluvad 2. kategooriasse ning Toiduamet ei luba selliseid loomseid kõrvalsaadusi importida kaasneva loomahaiguste riski tõttu.

Mõned loomahaigused levivad ainult teistele loomadele, kuid mõned haigused võivad levida ka inimestele. Haigusohu maandamiseks ja leviku tõkestamiseks on koostatud ühtsed EL-i õigusaktid, mis loovad reeglid ka EL-i-siseseks kõrvalsaadustega kauplemiseks. Kõrgema riskiga toodete teise liikmesriiki saatmiseks on vaja iga juhtumi puhul eraldi hinnata loomahaiguste riski ja saada kauba saatja poolt taotletud luba. Soomes menetleb neid lube Toiduamet.

  • Loomahaiguste olukord on Euroopas viimastel aastatel oluliselt halvenenud: Euroopasse on levinud näiteks sigade Aafrika katk, kergesti nakkav linnugripp ja kalahaigus IHN. Antud juhul on nii saatva ettevõtte kui ka kalapartii vastu võtnud ettevõtte tegevus põhjustanud loomahaiguste leviku ohu, ütles Toiduameti osakonnajuhataja Terhi Laaksonen.

Kõrvalsaadusi puudutavate õigusaktide eesmärk on kaitsta inimeste ja loomade tervist. Nõuetekohase käitlemise korral ei kujuta kõrvalsaadused ohtu inimeste ega loomade tervisele. 2. kategooria tooteid tuleb enne kasutamist korralikult töödelda enne nende kasutamist väetise või karusloomade söödana.

Juhtumi puhul on tegemist toiduahela kuriteoga, mille vastu võitlemiseks on toll ja Toiduamet ühiselt välja töötanud varimajanduse ja finantskuritegevuse vastu võitlemise rakenduskava ametliku koostööprojekti raames.

Kommentaarid
(Külastatud 1,391 korda, 1 külastust täna)