Soome ministeerium palub riiki saabunud ukrainlastel endast rääkida

Soome riik soovib paremini reageerida Ukrainast põgenenute abivajadusele. Siseministeerium koos teiste ministeeriumidega uurib Soome tulnud ukrainlaste olukorda ja vajadust erinevate teenuste järele. Kasutatakse veebiküsitlust.

Vastajatel palutakse teatada Soome tulekut mõjutanud teguritest ning töö ja õpingutega seotud kogemustest ja vajadustest. Lisaks küsitakse vastajatelt nende hetkemõtete kohta Ukrainasse naasmise või Soome jäämise kohta.

On selge, et paljude ukrainlaste tulevikuplaanid on praegu lahtised ja sõltuvad eelkõige Ukraina sõja arengust. Isegi esialgsed hinnangud on väga vajalikud. Mida põhjalikumad on vastused, seda paremini suudavad Soome ametivõimud ette näha vajadust näiteks lasteaia- ja koolikohtade ning tööturuteenuste järele.

Uuringu koostamisel osalesid lisaks siseministeeriumile veel haridus- ja kultuuriministeerium, töö- ja majandusministeerium, keskkonnaministeerium, sotsiaal- ja terviseministeerium ning Soome migratsiooniamet.

Küsitlus täiendab töötubadest saadud teavet

Siseministeerium korraldas maikuus vastuvõtukeskustes kolm töötuba, mille eesmärk oli parandada ukrainlaste kogemuste mõistmist, kaardistada teenusevajadusi ja välja selgitada aktuaalsed probleemid. Töötoad olid kvalitatiivne eeluuring ja neist võttis osa 19 ukrainlast. Nüüdseks käivitatud küsitluse eesmärk on saada rohkem teavet.

Siseministeerium vahendab küsitlust eelkõige sotsiaalmeedias, mis on paljudele Ukrainast põgenejatele peamine info hankimise kanal. Ka teisi osapooli ja eraisikuid julgustatakse Soome põgenenud ukrainlastele uuringu kohta infot jagama.

Küsimustikule saab vastata kuni 6. juulini. Vastused on konfidentsiaalsed. Siseministeerium koostab vastuste põhjal aruanded ja analüüsid, mida ministeeriumid ja teised ametiasutused teenuste planeerimiseks kasutavad. Nendes on andmed anonüümsed, nii et vastajaid pole võimalik tuvastada.

Kommentaarid
(Külastatud 285 korda, 1 külastust täna)