Korkojen nousu ja sijoittaminen

Nousseet korot ovat puhuttaneet sijoittajia viime aikoina. Yhdysvaltojen keskuspankki Fed nosti toukokuussa 2022 ohjauskorkoa 0.75 ja 1.0 prosentin välille. Alhainen korkotaso oli jo monelle uusi normaali, ja useat sijoittajat pohtivatkin nyt, miten nousseilta koroilta voi parhaiten suojautua.

Korkoja on perinteisesti nostettu osana rahapolitiikkaa. Euroopassa rahapolitiikkaa ohjaa Euroopan keskuspankki eli EKP, jonka päätavoitteena on hintavakauden ylläpito. Vuonna 2022 korkoja on nostanut erityisesti inflaatio. Inflaatiolla tarkoitetaan sitä, että tavaroiden ja palveluiden hinnat nousevat, jolloin rahan arvo laskee. Inflaation kiihtyessä ohjauskorkoa nostetaan, jotta liikkeellä olevan rahan määrä hidastuisi. Korkohan on rahan hinta – ja mitä korkeampi on rahan hinta, tätä vähemmän rahaa halutaan lainata. Jos taas ihmiset eivät nosta yhtä paljon lainaa, myös kulutus vähenee, joka hidastaa inflaation kiihtymistä.

Korkojen nousu rokottaa sijoittajia monessa mielessä. Olit sitten rahastosijoittaja, osakesijoittaja tai asuntosijoittaja, tulee korkojen nousu näkymään sinun taloustilanteessasi. Etenkin korkosijoittajat tulevat luultavammin kärsimään korkojen noususta. Tämä johtuu siitä, että kun korkotaso nousee, laskee vanhojen korkopapereiden arvo suhteessa näihin.

Osakesijoittajana korkojen nousun suoraa vaikutusta voi olla hankalampaa ymmärtää. Korkojen nousu kuitenkin vaikuttaa usein yrityksen taloudelliseen tilanteeseen, sillä nousseet korot lisäävät takaisinmaksettavan lainan määrää, joka näkyy sitten yrityksen taloudellisissa raporteissa. Tämä voi muuttaa yrityksen arvostuskertoimia, joita sijoittajat usein seuraavat, ja joiden perusteella moni ostaa tai myy osakkeita.

Asuntosijoittajalle nousseet korot näkyvät ehkä jopa eniten. Nollakorkojen aikana asuntojen ostaminen oli monelle halpaa. Pahinta on, jos on ottanut asuntolainan ilman korkokattoa, sillä vuonna 2022 asuntolainan takaisinmaksusta on voinut tulla huomattavasti kalliimpaa. Toisaalta asuntosijoittajalle nousseissa koroissa on myös hyviä puolia. Koska lainaraha on kalliimpaa, ei lainan nostaminen tällä hetkellä ole houkuttelevaa – jolloin asuntojen kysyntä saattaa laskea, mikä johtaa myös hintojen laskuun. Tämä voi siis olla asuntosijoittajalle oiva väli seurata markkinaa ja harkita uuden asunnon ostoa, vaikka korot ovatkin korkeammalla.

Voiko sitten korkojen noususta sijoittajana koskaan hyötyä, vai vaikuttaako se negatiivisesti kaikkien kohteiden arvoon? No, osan sijoituskohteista hinnat voivat pysyä samana, tai jopa nousta. Perinteisesti rahoituslaitosten osakkeiden arvo on pysynyt suhteellisen hyvänä verrattuna muuhun markkinaan, sillä pankkien tulotaso nousee, joka näkyy positiivisena asiana tarkastellessa näiden taloudellisia raportteja ja nostaa tiettyjä arvostuskertoimia.

Mikäli salkusta ei löydy rahoitusalan yrityksiä, raaka-aineiden omistajana voi hyötyä myös korkojen noususta. Olit sitten treidaaja tai pidempiaikainen sijoittaja, korkojen noustessa voivat raaka-aineet olla hyvä vaihtoehto perinteisille osakkeille. Kultaa pidetäänkin usein turvasatamana, ja sen arvo on noussut vuonna 2022.

Vaikka korkojen nousu siis selkeästi vaikuttaa tällä hetkellä taloustilanteeseen, ja voi huolestuttaa monessa eri mielessä, ei sitä kannata säikähtää: se on oleellinen osa talouden eri syklejä. Korkojen nousun tilanteessa voi harkita sijoittavansa erilaisiin kohteisiin, ja pitkän aikavälin sijoittajana tärkeintä onkin pitää kiinni sijoituksistaan, vaikka niiden kurssi jonkin verran laskisikin.

(Külastatud 215 korda, 1 külastust täna)