Euroopa Liit loobub võimalikult kiiresti energiasõltuvusest Venemaast

Euroopa Ülemkogu keskendus oma teisel päeval 25. märtsil energiaküsimustele ning liidu julgeoleku- ja kaitsepoliitikale.

Euroopa Liit kavatseb võimalikult kiiresti kaotada sõltuvuse Venemaalt pärit gaasi, nafta ja söe impordist. Selleks esitab komisjon mai lõpuks põhjaliku ja ambitsioonika kava. Venemaa Ukraina sõja tulemusena on energiahinnad veelgi tõusnud. Euroopa Ülemkogu arutas komisjoni koostatud võimaluste põhjal, kuidas aidata kõige haavatavamaid kodanikke ja toetada Euroopa ettevõtteid.

Euroopa Ülemkogu leiab, et Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt tuleks gaasivarude täiendamist alustada võimalikult kiiresti kogu ELis, et varusid saaks täiendada enne järgmist talve. Komisjoni ettepanekuga varutakse gaasi kasutamiseks ka riikidele, kellel pole oma varusid, näiteks Soome. ELi riigid saavad hankida üheskoos gaasi, veeldatud maagaasi ja vesinikku.

Euroopa Ülemkogu tegi nõukogule ja komisjonile ülesandeks koos energeetika valdkonna ettevõtetega kiiresti kindlaks määrata meetmed, mis aitavad alandada gaasi hinda ja vähendavad gaasi hinna mõju elektriturule. Komisjonilt oodatakse ka ettepanekuid, mis puudutavad kõrgeid elektrihindu ja tagavad siseturu toimimise. Samuti peavad lahendused säilitama stiimulid rohepöördeks ja tagama varustuskindluse. Samuti ei tohi need avaldada ebamõistlikku mõju eelarvele.

Euroopa Ülemkogu arutas ka julgeolekuolukorda Euroopas, mis on pärast Venemaa kuu aega tagasi Ukrainasse tungimist kardinaalselt muutunud. Euroopa Ülemkogu jätkas Versailles’ tippkohtumisel (10.–11. märtsil) alustatud arutelu liidu julgeoleku ja kaitse tugevdamise üle. EL-i liidrid kinnitasid nn strateegilise kompassi, mille välis- ja kaitseministrid selle nädala alguses (21. märtsil) heaks kiitsid. Tegemist on ambitsioonika tegevuskavaga aastani 2030, et tugevdada ELi julgeoleku- ja kaitsepoliitikat.

Euroopa Ülemkogu kutsub kooskõlas Versailles’ deklaratsiooniga samuti üles edendama stabiilsemat majandusbaasi. Strateegiliste sõltuvuste vähendamine on võtmetähtsusega, seda eelkõige kriitilistest toorainetest. Euroopa Ülemkogu märgib liidu siseturu toimimise tugevdamise tähtsust kriisi ajal.

Kommentaarid
(Külastatud 312 korda, 1 külastust täna)