Soomes uuendati koroona testimise ja jälitamise strateegiat – eesmärk on hoida ära haiguse levik riskigruppide hulgas

Soome valitsus andis teada, et riiklikku COVID-19 testimise ja jälitamise strateegiat on uuendatud. Eesmärk on välja selgitada raskete hingamisteede nakkushaigustega nakatumiste põhjustajad ja tõkestada nakkuse levikut, eriti nende hulgas, kel on oht raskelt haigestuda.

Uuenenud strateegia kohaselt on proovide võtmisel olulisemateks kriteeriumiteks inimese haigusnähud ja ravivajadus, raske haigestumise ohuga riskigruppide kaitse ning tervishoiu võimekuse tagamine.

Seetõttu tuleks proov võtta raskete haigusnähtudega patsientidelt vastavalt tavapärastele meditsiinilistele põhimõtetele, ohustatud gruppide sümptomitega isikutelt, rasedatelt ja sotsiaaltöötajatelt. Kui kohalik analüüsi võimekus võimaldab, võib proovi võtta ka teistelt hingamisteede nakkusega patsientidelt.

Eesmärk on jätkuvalt võimaldada testimine ühe päev jooksul, kui uuendatud testikriteeriumid on täidetud. Proovi tulemus peaks valmima päevaga, kuid samas tuleb tagada muu diagnostika.

Oluline on omaalgatuslik kontaktide vältimine – jälitus suunatakse sotsiaal- ja tervishoiud valdkonna töötajatele

Epideemia ohjeldamise peamiseks eelduseks on, et kõik need, kellel on kerge hingamisteede nakkus, peaksid vältima kontakte haigusnähtude ilmnemise ajal, isegi kui nad on vaktsineeritud või põdenud koroonahaigust.

Omaalgatuslik kontaktide vältimine haigena ja kodused testid vastavate otsuste toetuseks on viisid epideemia leviku pidurdamiseks ja tervishoiu koormuse vähendamiseks. Koroonaga nakatunud peavad jätkama enda isoleerimist vastavalt riiklikele ja piirkondlikele juhistele.

Uuendatud strateegia kohaselt peaks nakkusseire olema suunatud sotsiaal- ja tervishoiuteenuste klientidele ja patsientidele ning nende üksuste töötajatele. Eesmärk on ennetada edasisi nakatumisi, eriti raske koroonahaiguse ohuga gruppides.

Riiklik testimis- ja jälitusstrateegia on oma olemuselt soovituslik. Omavalitsuse või ravipiirkonna nakkushaiguse arsti otsus võib kalduda kõrvale soovituse ja antud juhiste esmastest kriteeriumidest. Terviseamet vastutab riiklike testimisjuhiste eest. Vastavate õigusaktide ettevalmistamise eest vastutab Sotsiaal- ja terviseministeerium.

Kommentaarid
(Külastatud 1,327 korda, 1 külastust täna)