Soomes lõppeb veebruari lõpus kaugtöö soovitus

Soome valitsus tegi täna, 17. veebruaril põhimõttelise otsuse, millega lõpetatakse üleriigiline kaugtöösoovitus pärast 28. veebruari. Üleriigilise kaugtöösoovituse lõppedes julgustatakse tööandjaid järgima piirkondlike tervishoiuasutuste poolt edastatavat teavet, kuna piirkondades võib olukord kiiresti muutuda.

Üleriigiline kaugtöösoovitus kehtib koroona ulatusliku leviku piirkondades kuni 28. veebruarini. Terve Soome on praegu ulatusliku leviku piirkond.

Kuigi riiklik kaugtöösoovitus hakkab lõppema, on mõistlik rakendada paindlikku üleminekut kaugtöö ja kohapealse töö kombineerimisega etappide kaupa. Tööandjate kohustus on koostöös töötajatega jätkata tööga seotud riskianalüüside läbiviimist. Otsused põhinevad ravipiirkondade ja tervishoiuasutuste hinnangutel piirkonna epideemia olukorra kohta.

Ohutu töö võimaldamiseks tuleb jätkuvalt järgida hügieeni- ja kaitsemeetmeid ning edendada lähikontakti ja muid ohutegureid vähendavat töökorraldust. Igal töökohal hinnatakse võimalusi kontrollitud tööle naasmiseks, heade kaugtöötavade edendamiseks ning kaugtöö ja kohapealse töö paindlikuks kombineerimiseks.

Omikroni variant põhjustab vähem haiglaravi vajadust

Koroonaga nakatumised on elanikkonna hulgas väga levinud ja haiglate koormus on jätkuvalt kõrge. Haiguse levikut Soomes põhjustab praegu eelkõige Omikroni mutatsioon. Kaugtöösoovituse abil on vähendatud täiskasvanud elanikkonna kontakte ja seeläbi pidurdatud nakatumiste arvu kasvu.

Siiski tundub, et Omikroni variant on kõrge vaktsineeritusega inimeste hulgas leebem, kuna kahe doosiga vaktsineeritud patsiendid küll nakatuvad, aga nad ei haigestu raskelt. Seega tekib vaktsineeritusega suhteliselt palju nakatumisi, kuid palju vähem neist põhjustab haiglaravi vajadust. Selle tulemusena saab märtsi algusest kaotada riikliku kaugtöösoovituse, et järk-järguline üleminek kohapealse ja kaugtöö kombineerimisega saaks toimuda vastavalt piirkondlikule haiguse olukorrale.

Valitsus tegi 2. detsembril 2021 põhimõttelise otsuse seni kehtiva kaugtöösoovituse kohta. Kaugtöösoovituse kriteeriumid otsustati välja tuua hiljemalt veebruari keskpaigaks. Valitsuse koroona töögrupp pooldas rahandusministeeriumi ning sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi ettepaneku kohaselt 8. veebruaril 2022 välja antud kaugtöösoovituse lõpetamist.

Kaugtöö soovituse osas on terviseamet avaldanud arvamuse epidemioloogilise olukorra kohta ja Töötervise amet edastanud hinnangu kaugtöösoovituse vajaduse kohta.

Kommentaarid
(Külastatud 165 korda, 1 külastust täna)