Soome annab Ukrainale lisa-abi

Soome mõistab teravalt hukka Venemaa sõjategevuse Ukrainas. Valitsus otsustas 24. veebruaril anda Ukrainale uut lisaabi kokku 10 miljoni euro ulatuses.

Vastupanuvõimelise Ukraina partnerlusfondi suunatakse 3,3 miljonit eurot arengukoostöö vahendeid, millega Soome kogutoetus fondile on 4,3 miljonit eurot. Fondi rahastavad Rootsi, Šveits, Kanada, Ühendkuningriik ja USA. Fond on mõeldud laialdaselt toetama Ukraina kohalike omavalitsuste, valitsusväliste organisatsioonide, kohalike kogukondade ja erasektori vastupanuvõimet sõja ajal.

Humanitaarabiks suunatakse lisaraha 6,7 ​​miljonit eurot, millest 3,7 miljonit eurot ÜRO Pagulaste Ülemkomissari (UNHCR) ja 3 miljonit eurot Rahvusvahelise Punase Risti Komitee (ICRC) kaudu. Mõlemal organisatsioonil on tsiviilisikute kaitsmisel täita oluline roll.

UNHCR hoiab ka hädaabi- ja kaitsevarustuse varusid üle kogu riigi ning valmistub muutusteks piirkonna pagulaste olukorras. ICRC toetab inimeste põhivajadusi ning püüab tugevdada austust rahvusvahelise humanitaarõiguse vastu ja selle rakendamist dialoogis konflikti osapooltega.

„Olukord on tõsine ja väga erandlik. Soome jaoks on oluline solidaarsus Ukraina ja ukrainlastega ka läbi konkreetse abi. Lisarahastusega on Soome abi Ukrainale esimesel poolaastal kokku 14 miljonit eurot,“ ütles arengukoostöö- ja väliskaubandusminister Ville Skinnari.

Soome otsustas juba 17. veebruaril anda Ukrainale riigi keerulise olukorra tõttu ühekordset lisaabi kokku 4 miljonit eurot. Sellest 2,5 miljonit eurot on arengukoostööks ja 1,5 miljonit eurot humanitaarabiks.

Soome on Ukrainat aastatel 2014–2022 toetanud ligikaudu 85 miljoni euroga. Toetatud on projektide, rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuse rahastamise, humanitaarabi ja lähetatud ekspertide näol. Soome on toetanud Ukrainat nt arengukoostöö, humanitaarabi, demineerimise ja tsiviilkriisiohjamise kaudu.

Kommentaarid
(Külastatud 1,481 korda, 1 külastust täna)