Koroona leviku ohu tõttu Soomes töölt eemale jäänutel on õigus saada nakkushaigusee hüvitist ilma ametliku isolatsiooni korralduseta

Soome tervisekindlustusega isikul on õigus saada nakkushaiguse päevaraha ilma ametliku isolatsiooni korralduseta, kui isikul on PCR- või antigeenitestiga kinnitatud koroonaga nakatumine ja tööl käimine ei ole nakkuse leviku ohu tõttu soovitatav. Sama õigus on ka alla 16-aastase lapse hooldajal, kui lapsel on diagnoositud koroonaga nakatumine ning lapsel ei ole soovitav minna lasteaeda või kooli nakkuse leviku ohu tõttu, ja hooldaja ei saa teha seetõttu palgatööd.

Töölt puudumine nakkuse leviku piiramiseks on vajalik vaid siis, kui pole võimalik näiteks kaugtööd teha. Kui töötaja on sümptomiteta või kergete haigusnähtudega ja töövõimeline, peab ta tööandjaga kokku leppima kaugtöö tegemises, kui tööülesanded seda võimaldavad.

Põhipuhkuse seaduse ja meremeeste põhipuhkuse seaduse sätet maksustatud töötamise perioodide kohta muudetakse selliselt, et lisaks ametlikule korraldusele isolatsiooni kohta nakkuse leviku tõkestamiseks loetakse maksustatud tööks ka seda aega, mis on oldud töölt eemal seoses eelpool kirjeldatud nakkushaiguste päevaraha saamise õigusega olukorraga.

Nakkushaiguse päevaraha tagasiulatuvalt taotlemise tähtaeg pikeneb seniselt kahelt kuult kuuele kuule.

Nakkushaiguse päevaraha kompenseerib täielikult saamata jäänud töötasu. Nakkushaiguse päevaraha taotlemisel tuleb esitada tõend selle kohta, millal tasustatavas töös osalemine ei ole nakatumisohu tõttu soovitatav. Tõendi saab hankida riiklikust või eratervishoiust, sh töötervishoiust. Hüvitise taotlemisel esitatav aruanne on sätestatud eraldi valitsuse määruses ravikindlustuse seaduse rakendamise kohta.

Tõendamiseks vajalikud testid võivad läbi viia riiklikud või eratervishoiuteenuse osutajad.

Nakkushaiguse seaduse kehtivad sätted karantiini ja isolatsiooni kohta jäävad muutumatuks ning teil on endiselt õigus saada nakkushaiguse päevaraha.

Seadusemuudatused jõustuvad 28. veebruaril 2022 ja kehtivad kuni 30. juunini 2022. Seadused rakenduvad tagasiulatuvalt pärast 1.1.2022 alanud töölt puudumisele nakatumise tõttu.

Kommentaarid
(Külastatud 622 korda, 1 külastust täna)