Soome valitsus garanteerib koroonavaktsiini kahjude hüvitamise ka 2022. aastal

Soome ravimikahjukindlustusseltsile antakse perioodil 1. jaanuar 2022 kuni 31. detsember 2022 vastutagatist nõudmata riigi tagatis summas 28,5 miljonit eurot.

Kindlustusgarantii katab koroonaviiruse vaktsiinidest põhjustatud isikukahjud, mis on kaetud kindlustusseltsi ravimikahjukindlustusega. Ravimikahjukindlustusselts vastutab ise alla 1,5 miljoni euro suuruse omavastutuse piiri jäävate kahjuhüvitiste eest.

Riigigarantii antakse, kuna edasikindlustus ei ole turul mõistlikel tingimustel kättesaadav. Garantii saamine võimaldab kahjukindlustusseltsil kindlustada koroonaviiruse vaktsiinist tuleneda võivate kahjustuste vastu samamoodi nagu teiste vaktsiinide puhul.

Koronaviiruse vaktsiini kindlustamise riikliku garantii seadus jõustus 1. jaanuaril 2021. Vastavalt seadusele võib valitsus anda kindlustusseltsi poolt antavale kahjukindlustusele riigigarantii ulatuses, millega hüvitatakse koroonaviiruse vaktsiinidest põhjustatud isikukahjud. Kindlustuse maksimumsumma on omavastutuse ja kindlustustagatise kogusumma ehk 30 miljonit eurot ning kui kindlustusgarantii antakse mitme kalendriaasta kohta, siis kokku 300 miljonit eurot.

Kuna riigigarantii anti ka käesolevaks aastaks, siis riigi garantiikohustused koroonaviiruse vaktsiinidele on kokku 55,5 miljonit eurot. Vaatamata kindlustusgarantiile vastutab kannatanutele kindlustushüvitise maksmise eest alati kindlustusselts.

Riigigarantii eest võetakse tagatisraha 400 000 eurot.

Kommentaarid
(Külastatud 133 korda, 1 külastust täna)