Soome koolidele uued koroonasoovitused – üldine näomaski soovitus kaob

Soome haridus- ja kultuuriministeerium ning terviseamet on välja andnud uued terviseohutuse soovitused lasteaedadele, koolidele, gümnaasiumidele ja ülikoolidele, mis võtavad arvesse muutusi nakkushaiguste seaduses ning üleminekut kohalikele ja piirkondlikele meetmetele koroonapiirangute leevendamisel. Soovitusi on uuendatud, et need vastaksid teistele olemasolevatele koroonaepideemiaga seotud soovitustele ja valitsuse juhistele.

Soovituse eesmärk on toetada lasteaedade ja koolide ohutut tegevust ning hoonete ohutut kasutamist koroonaepideemia ajal. Soovituste järgimine võib vältida nakatumisi ja vähendada kokkupuudet nakkusega. Piirkondlike nakkuskollete ilmnemisel kontrollitakse epideemiat peamiselt nakkushaiguste seadusel põhinevate kohalike ja piirkondlike meetmete abil. Uued soovitused asendavad augustis välja antud vastavad soovitused.

Maskikandmise soovitused võivad olla piirkonniti erinevad

Terviseameti hinnangul on koroonaviirusega nakatumise oht lasteaedades, koolides ja muudes haridusasutustes olnud madal ning enam ei ole vaja anda üldisi soovitusi näomaskide kasutamise kohta. haridussektoris. Sõltuvalt epideemia olukorrast võivad piirkondlikud ja kohalikud pädevad asutused oma riskihinnangu põhjal anda täiendavaid või piiratumaid soovitusi. Hariduse korraldajad vastutavad õppekeskkonna turvalisuse eest ning võivad anda välja maskisoovitusi õppe- ja eksamiruumide jaoks. Soovitused maski kasutamiseks gümnaasiumides, koolides ja lasteaedades võivad seetõttu piirkonniti ja asutuseti erineda.

Nakkushaiguste seaduse ajutised sätted koroonaepideemia ennetamise meetmete kohta kehtivad kuni 31.12.2021. Vastavalt nakkushaiguste seadusele on endiselt vaja tagada ruumide tõhusam puhastamine ja näiteks käte pesemine.

Varasem kahemeetrise distantsi nõue on nakkushaiguste seadusest eemaldatud. Samas soovitatakse jätkuvalt õppetööd korraldada võimalikult hajutatult. Piisav vahemaa ja lähikontaktide vältimine hoiavad ära uued nakatumised. Riiklikest soovitustest hoida õpperühmad lahus võib loobuda. Samamoodi loobutakse varasemast kahemeetrisest riiklikust ohutusvahe soovitusest.

Minnakse üle nakkushaiguste seaduses ette nähtud meetmete kasutamisele

Vastavalt valitsuse 9. septembril 2021. aastal vastu võetud põhimõttelisele otsusele loobutakse piirangutest ja soovitustest, mis põhinesid varem piirkondlikel epideemia faasidel (baastase, kiire nakatumiste arvu kasvu faas, koroona ulatusliku leviku faas), kui vaktsineeritus on piisavalt suur. Piirkondades saab piiranguid järk-järgult varem tühistada, kui haigusolukord seda võimaldab. Lasteaedades, koolides, gümnaasiumides ja ülikoolides põhinevad meetmed nende tegevust reguleerivatel seadustel ja eelkõige nakkushaiguste seadusest tulenevatel õigustel.

Nakkuse leviku tõkestamiseks on igaühel oluline järgida tava, mille kohaselt haigustunnustega või haigena ei osaleta lasteaia, õppeasutuse või muu haridusasutuse ruumides korraldatavas tegevuses.

Kommentaarid
(Külastatud 557 korda, 1 külastust täna)