Soome koroona ülevaade: nakatumiste arv kasvab, nakatunutel ja nakkusega kokku puutunutel kohustus teha koostööd ametivõimudega

Uute koroonaga nakatumiste arv on Soomes viimase nelja nädala jooksul kasvanud. 28. nädalal (12. – 18. juuli) tuvastati kokku 2210 uut juhtumit. Nädalane juhtumite arv on neljakordistunud ja positiivsete proovide osakaal on alates juuni keskpaigast tõusnud 2,3 protsendini. Vaktsineerimise hõlmatuse suurenemise tõttu ei ole haiglaravi vajavate raskete juhtumite arv suvise epideemia ajal kasvanud nii kiiresti kui varem. Nakatumiste arvu kiire kasvu tõttu on epideemia üldpilt siiski murettekitav.

Hinnanguline efektiivne nakatumiskordaja on nüüd 1,0–1,25 (tõenäosus 90 protsenti), edastavad terviseamet ning sotsiaal- ja terviseministeerium värskes nädala ülevaates.

Nakatumisi saadakse praegu peamiselt Soomes, näiteks baariõhtutel ja noorte täiskasvanute koosviibimistel. Ligi 60 protsenti 28. nädalal tuvastatud nakatumistest tuvastati 10–29-aastastel, kelle hulgas oli eriti palju juhtumeid 18–23-aastaste hulgas. Eriti noored ja noored täiskasvanud peaksid seetõttu vähendama nakatumise ohtu kujutavate sotsiaalsete kontaktide arvu ja teisest küljest laskma end võimalikult kiiresti vaktsineerida.

Nakatumiste arvu suurenemine, eriti noorte täiskasvanute hulgas, ja sellest tulenev kokkupuude nakkusega on põhjustanud Soome mõnes piirkonnas ülekoormust. Nakkusega kokku puutunud ise mängivad ülekoormuse leevendamisel võtmerolli. Osapooled on seaduse järgi kohustatud abistama ametivõime nakatumiste tuvastamisel ja järgima antavaid juhiseid, et nakkusahel viivitamatult katkestada.

Nakatumistest 10 protsenti igas vanusegrupis tulid 28. nädalal välismaalt. Välismaalt sisse toodud nakatumiste järelnakatumiste osakaal oli 2 protsenti.

COVID-19 juhtumite osakaal testitud proovides on kuu jooksul tõusnud peaaegu ühe protsendipunkti võrra, 28. nädalal 2,3 protsendini. Positiivsete proovide kasv näitab, et kõiki nakatumisi ei tuvastata nii tõhusalt kui varem. Testide arv oli samal tasemel kui eelneval nädalal. Teiselt poolt tuvastati Soomes saadud nakatumiste puhul 28. nädalal nakatumise allikas 79 protsendil juhtudest. Osakaal on paranenud, st näit on kasvanud 8 protsendipunkti võrra võrreldes eelneva nädalaga. Karantiinis oli üle 6000 inimese, mida on enam kui 1200 võrra rohkem kui eelneval nädalal.

Vaktsineerimine piirab haiglavajaduse kasvu

Tänu vaktsineerimisele ei suurene haiglaravi vajadus enam samas tempos nakatumiste arvuga. Praegu on enam kui pooled intensiivravis olevast koroonahaigetest alla 50-aastased. 21. juulil 2021 oli ravipiirkondades haiglaravil kokku 56 koroonapatsienti, kellest 10 olid intensiivravi osakondades. Järgmise nädala prognoosid uute haigestumiste ja intensiivravi vajaduse kohta üleriigiliselt kasvavad veidi.

Ajavahemikus 14. – 21. juulini 2021 ei teatatud nakkushaiguste registrisse koroonaviiruse haigusega seotud uutest surmajuhtumitest. Kogu epideemia jooksul on 21. juuliks 2021 teatatud 978 haigusega seotud surmast.

Soomes on antud üle 5,1 miljoni koroonavaktsiini doosi. Üleriigiliselt on umbes 64 protsenti elanikkonnast saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi ja teise doosi ​​28 protsenti.

Epidemioloogilist olukorda jälgitakse suvi läbi. Sirearuanne avaldatakse neljapäeviti kell 10. Käesolev aruanne ja varasemad aruanded on terviseameti veebis.

Kommentaarid
(Külastatud 1,615 korda, 1 külastust täna)