Soomes leevendatakse üleriigilisi koroonapiiranguid

Soome sotsiaal- ja terviseministeerium otsustas täna 10. mail 2021 loobuda riiklikest koroonaepideemia vastu võitlemise meetmetest. Edaspidi pannakse koroonaviiruse vastases võitluses rõhku piirkondlikele piirangutele ja soovitustele.

Sotsiaal- ja terviseministeerium paneb kõigile piirkondadele ülesandeks loobuda astmelistest täiendavatest meetmetest, näiteks kuue inimese kogumispiirangud.

Isegi kui astmetest loobutakse, suunatakse piirkondi jätkuvalt järgima soovitusi ja piiranguid vastavalt piirkondlikule epideemia faasile. Hübriidstrateegia tegevuskava jagab epideemia olukorra kolmeks faasiks: baastase, nakkuse kiire kasvu faas ja ulatusliku leviku faas.

Suurimad muutused meetmetes on kiire kasvu faasi piirkondades. Edaspidi võib seal avada avalikke ruume, näiteks raamatukogusid ja muuseume, lubada näiteks väljas harrastusi ja korraldada piiratud arvuga osalejatele avalikke üritusi.

Iga piirkonna vastavad ametiasutused teevad piirangute ja soovituste osas otsuseid, lähtudes oma äranägemisest ja õigusaktidest.

Piirangute leevendamine peab olema süsteemne

Piirangute leevendamisel rõhutab sotsiaal- ja terviseministeerium süsteemsust ning igakülgset ja põhjalikku hindamist.

Piirangute kontrollitud kaotamisel on oluline, et piirkondade ametiasutused koostaksid vajalikud plaanid. Piirangute tühistamisel tuleb kõigepealt arvestada laste ja noortega ning järgida ohutuid tervishoiutavasid.

Piirkondlikel meetmetel on võtmeroll nakkuste leviku ja epideemia kordumise ennetamisel. Kui epideemia olukord halveneb, tuleb sellele reageerida kiiresti ja ennetavalt, kehtestades tõhusad ja epidemioloogiliselt sobivad meetmed.

Sotsiaal- ja terviseministeerium uuendab hübriidstrateegia tegevuskava

Sotsiaal- ja terviseministeerium on alustanud hübriidstrateegia tegevuskava ja epideemiafaasidele lisatud soovituste uuendamist.

Soovitused vastavad praegusele tegevuskavale kuni uuenduse lõpuleviimiseni.

Kommentaarid
(Külastatud 1,227 korda, 1 külastust täna)