Soome valitsus uuendas koroonaepideemia tõrjumise tegevuskava – piirangud jäävad kehtima, kuni oht on möödas

Soome valitsus on teinud põhimõttelise otsuse hübriidstrateegia tegevuskava uuendamiseks. Sotsiaal- ja terviseministeerium uuendas sellega seoses kehtivat tegevuskava.

Uuendatud tegevuskava eesmärk on hoida Soomes epideemia kontrolli all seni, kuni vaktsineerimise ulatus on piisav ja epideemia kiirenemise oht on vähenenud.

Koroona vastu vaktsineerimine on edenenud hästi ja haigusolukord on paranenud. Kuid nakatumiste arv on endiselt suur ja vaktsineerimise ulatus pole nii suur, et piiranguid saaks üldse tühistada. Olukord võib taas kiiresti halveneda, kui inimestevahelised kontaktid suurenevad märkimisväärselt ja nakkus levib elanikkonnas vabamalt.

Epideemiline olukord ja vaktsineerimiste edenemine nõuab tegevuskava kui terviku ülevaatamist 2021. aasta suvel ja sügisel. Esimene kontrollaeg on enne jaanipäeva ja järgmine augustis. Sisetingimustes ürituste piirangud vaadatakse eraldi üle juuni alguses.

Piirangute vajadus sõltub epideemia leviku faasidest

Epideemia piiramise tegevuskava jagab epideemia olukorra jätkuvalt kolmeks faasiks: algfaas, kiire kasvu ja ulatusliku leviku faasid. Neid kasutatakse soovituste ja piirangute vajaduse ja suunamise hindamiseks ning neid kasutatakse otsuste tegemise toetamiseks piirkondlikul ja riiklikul tasandil, sealhulgas piirangute kaotamise korral.

Epideemiafaaside kriteeriume täpsustatakse. Koroona nakatumisi arvestatakse ainult 14 päeva põhjal. Kriteeriumid võtavad rohkem arvesse vaktsineerimise edenemist ja jälituse sujuvat toimimist.

Tegevuskava rõhutab välitingimistes tegevusi ja lähikontaktide vältimist

Sotsiaal- ja terviseministeerium, haridus- ja kultuuriministeerium ning transpordi- ja kommunikatsiooniministeerium annavad ametiasutustele soovitusi piirkondlike piirangute kasutamise ja kohaldamise kohta ning soovitusi epideemia erinevates faasides. Soovitused põhinevad varasematel tegevuskavadel, kuid on ühtlustatud ja täpsustatud, samuti praeguse olukorra pakutavatel võimalustel.

Edaspidi on koroona ulatusliku leviku faasi piirkondades võimalik korraldada isegi suuri väliüritusi, arvestades ohutusvahesid ja muid nõudeid. Siseruumides piiratakse osalejate arvu endiselt kümnega, kuid selle piirangu leevendamise võimalus vaadatakse juuni alguses uuesti üle. Kõrge riskiga ruumide kasutamist saab piirata ainult siseruumides ja need soovitused kehtivad täiskasvanute kohta.

Kiire nakatumiste arvu kasvu faasi piirkondades on rõhk lähikontaktide vältimisel. Ürituste ja erinevate ruumide kasutamise kohta antakse vastavaid soovitusi lähikontaktide vältimise kohustuse kohta. Piirkondades loobutakse tegevuste piiramisest ja ulatuslikust distantsõppest.

Edaspidi rõhutatakse algfaasi piirkondades hügieeni ja piisava distantsi vajadust. Kaotatakse kohustus vältida lähikontakte ja avalikke üritusi ei piirata eraldi, kuid tuleks ette näha piisavad ohutusvahed.

Kuna märkimisväärne osa elanikkonnast on endiselt täieliku vaktsiinikaitseta, tuleb piiravatest meetmetest loobuda ja ühiskonda avada väga ettevaatlikult. Kiire nakatumiste arvu kasvu faasi piiranguid saab kasutada juba algfaasis, kui epidemioloogiline olukord riigis ja piirkondades muutub raskemaks. Ulatusliku leviku ohu korral on jätkuvalt õigustatud viivitamatult kõigi vajalike meetmete rakendamine.

Sotsiaal- ja terviseministeerium väljastab piirkondadele juhendi, milles on uuendatud tegevuskava kohased tegevussoovitused.

Kommentaarid
(Külastatud 1,558 korda, 1 külastust täna)