Euroopa Komisjon palub elanikelt arvamusi piiriüleste maksuprobleemide kohta kohta

Euroopa Komisjon palub nii Eesti kui Soome elanikelt tagasisidet piiriüleste maksuasjade kohta, et kujundada soovitus liikmesriikidele. Sellega seoses on edastatud elanikele märgukiri.

Siin on Euroopa Komisjoni märgukiri:

Euroopa Komisjon töötab praegu välja soovitust liikmesriikidele maksumaksjate olukorra parandamiseks ja maksukohustuste lihtsustamiseks. Sel põhjusel on komisjon algatanud avaliku arutelu, et saada kodanikelt täiendavat teavet ja kogemusi. Komisjon soovib kodanikelt teada, mil määral on neil olnud probleeme maksuprobleemidega töötajana, piiriülese töötajana, liikuva töötajana, aga ka pensionärina või investorina. Nendeks probleemideks võivad olla kaugtöö, tõenditest keeldumine, maksude tagasimaksmisega seotud probleemid, kindlustusmaksete mahaarvamata jätmine, mitteresidendist üksustele annetuste vastuvõtmata jätmine, maksudeklaratsioonide esitamise kohustus mitmes liikmesriigis või mis tahes muu maksuküsimus, mis muudab kodaniku elu koormavaks või kulukamaks. Soovituse kinnitamine on kavandatud 2021. aasta 3. kvartalisse. Avalik arutelu on avatud 2. juunini 2021.

Tagasisidet võib edastada eesti, soome või mõnes muus ELi liikmesriigi keeles, aga soovitavalt inglise keeles.

Tagasiside link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TaxpayersRightsRecommendation

Lisainfo: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12627-Taxpayers-Rights-in-the-Single-Market-Recommendation-/public-consultation

Sama märgukiri inglise keeles:

The European Commission is currently working on a Recommendation to Member State to improve the situation of tax payers and to simplify tax obligations. For this reason, the Commission has launched a public consultation to receive further information and experiences from citizens. The Commission would like to know from citizens, to what extent they have encountered tax problems as a worker, cross-border worker, highly-mobile worker, but also as a pensioner or as an investor. These problems could be issues relating to teleworking, refusal of certificates, problems with the reimbursement of taxes, non-deduction of contributions to insurances, non-acceptance of donations to non-resident entities, the obligation to submit tax declarations in several Member States or any other tax issue which makes the life of citizen more burdensome or costly. The adoption of the Recommendation is scheduled for the 3rd quarter 2021. The public consultation is open until 2 June 2021.

Link to the public consultation: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TaxpayersRightsRecommendation

More information is available here: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12627-Taxpayers-Rights-in-the-Single-Market-Recommendation-/public-consultation

Kommentaarid
(Külastatud 527 korda, 1 külastust täna)