Soomes valmis esimene riiklik lastestrateegia

Soomes on valminud esimene riiklik lastestrateegia. 2020. aastal jõudis parlament ühise valitsuste-ülese visioonini lapse- ja peresõbralikust Soomest.

Strateegia põhineb kolmel põhiideel, mis austavad kõigi laste õigusi, kaasavad lapsed tugevalt ühiskonda ja toetavad nende heaolu.

Eesmärgiks on kõigi laste Soome

Strateegia loob tõeliselt laste- ja peresõbraliku Soome, mis austab laste õigusi.

Lisaks tugevdatakse laste õigusi ja staatust, nii et lapsi arvestataks järjepidevalt kõigis tegevustes koos teiste ühiskonnaliikmetega. Lapsi teavitatakse nende õigustest.

Haavatavas olukorras laste olukord on kaitstud ja nende vajadused on paremini määratletud.

Lastestrateegia tagab laste õiguste kaitse

Riiklik lastestrateegia annab suuna valitsuste koostatavale rakenduskavale.

Strateegia rakendamine tagab kõigi laste õiguste täieliku kaitse. Lisaks toetatakse kõigi laste kaasamist ja nende õigust tulevikule.

Strateegia rakendamine peab olema valitsusülene ja kaasama paljusid ühiskonnagruppe, kodanikuühiskonna ning eri vanuses ja elanikkonnagruppidesse kuuluvaid lapsi ja täiskasvanuid.

Lastestrateegia hõlmab kõiki alla 18-aastaseid lapsi ja noori

Riiklik lastestrateegia kehtib kõigi alla 18-aastaste laste kohta. Lisaks võetakse strateegias ja selle rakendamisel laialdaselt arvesse peresid, kus lapsed elavad, ning lapsepõlve ja täiskasvanuea piiril olevaid noori täiskasvanuid.

Lastestrateegia üks eesmärke on suurendada laste ja noorte kaasatust. Lastestrateegiale suunatud üritus lastele ja noortele toimub kolmapäeval, 17. märtsil 2021.

Ühine arusaam sündis parlamendis

Parlament lähtus oma töös ÜRO laste õiguste konventsioonist ja varasematest uuringutest ning koostas ühiselt lastestrateegia. Strateegia põhineb ÜRO laste õiguste konventsiooni neljal üldpõhimõttel: diskrimineerimise vältimine, laste huvide eelistamine, laste õigus elule, ellujäämisele ja arengule ning laste kaasamine.

Kommentaarid
(Külastatud 437 korda, 1 külastust täna)