Soome valitsuse otsus piiriületuse piiramise kohta alates 27.01.2021

Soome valitsus otsustas 22. jaanuaril karmistada sissesõidupiiranguid Soome. Uued piirangud jõustuvad 27. jaanuaril ja kehtivad 25. veebruarini. Muudatuste eesmärk on vähendada piiriülest liiklust, et vältida uute koroonaviiruse mutatsioonide levikut. Haigusolukord Soomes erineb oluliselt teistest Schengeni riikidest, seega on reisijate oht mutatsioonide levikule Soomes märkimisväärne.

Schengeni riikidega jääb lubatuks vaid vältimatu tööalane piiriületus

Sisepiiriliiklus tähendab liikumist Soome ja teiste Schengeni alasse kuuluvate riikide vahel. 27. jaanuarist piirab Soome sissepääsu kõigist Schengeni riikidest.

Schengeni piirkonna tööalase pendelrände puhul on lubatud ainult hädavajalik pendelränne. Isik ei saa ise otsustada reisimise hädavajalikkust. Vajalikuks peetakse ühiskonna toimimiseks ja varustuskindluseks olulist tööd, mille teostamine eeldab teisest riigist pärit isiku või isikute tööd ja töö ei võimalda viivitusi.

Tööhõive- ja majandusministeeriumil on nimekiri töökohtadest, mis on olulised ühiskonna toimimiseks või varustuskindluse tagamiseks. Kuid nimekirjas olev kriitiline töö ei taga automaatselt Soome pääsemist. Tööandja peab eraldi vormil põhjendama, miks Soome saabuva töötaja tööülesanne on kriitiline ja selline, et töö ei võimalda viivitust. Lisaks muudele piiriületuseks vajalikele dokumentidele esitab Soome saabuv töötaja piirikontrollis vajaliku blanketi.

Muudatused ei mõjuta neid, kes käivad Soomest tööl välismaal. Karantiini ja testimise soovitused kehtivad ka välismaal töötavatele Soome kodanikele.

Soome võib tulla ainult hädavajalikel põhjustel

Jätkuvalt on sissepääs lubatud tervishoiu- ja päästetöötajatele (sealhulgas kiirabiteenustele) ja eakate hooldustöötajatele nende töö tegemiseks; kaubaveo- ja logistikapersonalile oma ülesannete täitmisel, samuti ametivõimude esindajatele, diplomaatidele, rahvusvaheliste organisatsioonide töötajatele, sõjaväelastele ja abiorganisatsioonide töötajatele ametikohustuste täitmisel, samuti rahvusvahelistel läbirääkimistel osalevatele riikide esindajatele ja rahvusvahelistes organisatsioonides tegutsevatele isikutele.

Välismaalaste sisenemine on lubatud ka vajalikul ja põhjendatud põhjusel. Nende hulka kuulub näiteks välismeedia esindajate sisenemine; transiit lennujaamas, kinnisvara, majutus või puhkemajutus Soomes, varakorraldus Soomes ja välismaal elava Soome kodaniku pereliikme saabumine.

Schengeni riikidest ja teatud muudest riikidest (1. kategooria) on välisriigi kodaniku sisenemine lubatud perekondlikel põhjustel. 1. piirangukategoorias loetakse suguluseks abikaasat (sh vabaabielus elavat abikaasat ja sotsiaalseid suhteid), lapsi ja vanemaid. Siia kuuluvad ka äiad-ämmad ja vanavanemad. See tähendab näiteks seda, et suguluse alusel ei ole enam võimalik õdedel-vendadel ega nõbudel kohtuda.

Ülejäänud kolmandatest riikidest (2. kategooria) saab siseneda ainult kaalukatel perekondlikel põhjustel (nt oma lapse sünd, sugulase raske haigus, oma pulm, sotsiaalsed suhted).

Soomes õppimine on lubatud saabumise põhjus Schengeni riikidest ja teatud teistest riikidest (1. kategooria).

Sisenemine on endiselt lubatud isikutele, kes reisivad on Soome elamisloaga, kes vajavad rahvusvahelist kaitset või muudel humanitaarsetel põhjustel ning kaalukatel isiklikel põhjustel.

Teatud erigruppidel on võimalik riiki siseneda. Spetsiaalsed rühmad hõlmavad näiteks kultuuri-, spordi- või äritegijaid. Erirühmade taotlused saadetakse otse Soome piirivalvele e-posti teel (rajavartiolaitos@raja.fi). Kutsuv pool teeb taotluse.

Piirikogukondale ei laiene enam automaatselt sisenemise õigus

Samuti muudetakse varasemat otsust nii, et kuulumine Soome ja Rootsi või Soome ja Norra piirikogukonda ei ole enam alus sisenemiseks. Praktikas kehtib see ainult mitte-Soome kodanike kohta. Soome kodanikud ja Soome elanikud saavad põhiseaduse kohaselt endiselt piiri ületada.

Piirikogukondade elanikel pole õigust piiri ületada mujal kui piiripunktide kaudu. See muudatus kehtib ka Soome kodanike kohta, kes peavad tulevikus üle piiri minema otsuses kehtestatud piiripunktide kaudu. See annab tervishoiuasutustele võimalikult täiusliku võimaluse vajalike tervishoiumeetmete suunamiseks piiriületuspunktidele. Piirangud ei kehti saamide põhiseaduslikule õigusele jätkata oma majandustegevust ja kultuuri.

Välispiiri piirangud jäävad alles

Välispiiriliiklus tähendab liikumist Soome ja kolmandate riikide vahel. 7. jaanuari otsust pikendatakse 25. veebruarini. Otsust muudetakse alates 27. jaanuarist nii, et Lõuna-Koreast Soome saabumise korral kaotatakse Lõuna-Korea elanikelt välispiiriliikluse piirangud. Lisaks suletakse Imatra piiripunkt reisijate liikumisele. Kaubaliiklus jätkub tavapärasel viisil. Lapimaal võivad reisijate liikumiseks muutuda lääne ja põhja piiripunktide lahtiolekuajad. Vatikanist Soome suunduva piiriületuse ning Soome ja Austraalia, Rwanda, Singapuri, Tai ja Uus-Meremaa vahelise liikumise piirangud on juba tühistatud.

Soome valitsus soovitab jätkuvalt vältida tarbetut reisimist välismaale

Põhiseaduse kohaselt on Soome kodanikul ja Soomes elaval isikul alati õigus Soome tagasi pöörduda ning igal inimesel on õigus Soomest lahkuda, kui ta seda soovib, välja arvatud juhul, kui see õigus on seadusega piiratud. Valitsus soovitab siiski jätkuvalt vältida tarbetut välismaale reisimist, välja arvatud riikidesse, kus sisenemispiirangud on tühistatud. Reisile lahkuv isik peab järgima sihtriigis kehtivaid sisenemise ja karantiini eeskirju.

Karantiini- ja testimissoovitusi tuleb kontrollida enne Soome tulekut

Soome saabuv reisija peab arvestama Soome karantiini ja testimise soovitustega. Neid terviseohutuse meetmeid sätestab terviseamet. Teavet leiab ka Finentry teenusest.

Piirivalve juhendab piiriületust

Piirivalve nõustab kodanikke piiriülese liikumise osas telefoni ja e-posti teel. Teenus on saadaval soome keeles, rootsi keeles ja inglise keeles kell 8.00–16.00 numbril 0295 420 100. Nõustamine on saadaval ka nädalavahetusel 23. jaanuarist kuni 24. jaanuarini 2021 kell 8–16.

Kommentaarid
(Külastatud 5,946 korda, 1 külastust täna)