Hea teada: Uute meetmete järgi ei pea Soomest saabujad Eestis eneseisolatsiooni jääma

Valitsus muutis neljapäeval Eestisse sisenemise ja eneseisolatsiooni meetmeid ning nende järgi ei pea alates eilsest reedest, 15. jaanuarist enda liikumist piirama Islandilt, Soomest ja Kreekast Eestisse saabujad.

Valitsus muutis nakatumisnäitaja piiri, millest alates tuleb jääda pärast Eestisse saabumist eneseisolatsiooni – see tõsteti 150-le. Samuti kehtestati kõrge koroonaviiruse nakkusriskiga riikidest Eestisse sisenemise eelse ja järgse testimise kord.

Alates reedest rakendus Eestisse saabumisel kümnepäevane liikumisvabaduse piirang neile, kes tulevad Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonna ja Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

Perioodil 15. kuni 24. jaanuar rakendub liikumisvabaduse piirang järgmistest riikidest saabujatele: Andorra, Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Monaco, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari. Vatikani näitaja on küll 0, kuid sealt Itaalia kaudu Eestisse reisides kehtib samuti kümnepäevane liikumisvabaduse piirang.

Liikumisvabaduse piirang ei rakendu neile, kes saabuvad riikidest, mille nakatumisnäitaja on alla 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul: Island, Kreeka ja Soome.

Vastavalt valitsuse korraldusele ei kohaldata liikumisvabaduse piirangut haiguse tunnusteta isńimestele, kes on järjest viimase kümne päeva jooksul viibinud Eesti, Leedu või Läti territooriumil ning saabunud Leedust või Lätist Eestisse, juhtudel kui:

(1) inimene on teinud mitte enne kui 72 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse testi, mille tulemus on negatiivne või on teinud nimetatud testi viivitamata Eestisse saabumise järel ja selle tulemus on negatiivne. Kuni negatiivse testitulemuse teadasaamiseni peab püsima eneseisolatsioonis;

(2) inimese Eestisse saabumise eesmärk on töötamine, õppimine, tervishoiuteenuse saamine, perekondlikud sündmused või transiit. Eelpool nimetatud põhjustel Eestisse saabujal ei ole eelnevat kohustust koroonaviiruse testi tegemiseks.

Ühendkuningriigist Eestisse saabujatele kehtestas valitsus alates 1. jaanuarist täiendava kohustuse teha kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist koroonatest, mille tulemus on negatiivne. Testi tegemise kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele. Samuti rakendub Ühendkuningriigist saabujatele kümnepäevane eneseisolatsiooni kohustus. Reegel kehtib ka siis, kui Ühendkuningriik on olnud Eestisse saabumisel transiitriigiks. Eneseisolatsiooni perioodi on võimalik lühendada, kui lisaks esimese testi negatiivsele tulemusele on ka seitsmendal päeval pärast saabumist tehtud kordustesti tulemus negatiivne.

Alates reedest kehtib Eestisse saabumisel ka eneseisolatsiooni aja lühendamiseks uus kord:

1) inimesed, kes ei soovi olla kümne päeva pärast Eestisse saabumist eneseisolatsioonis, võivad teha koroonaviiruse PCR testi juba välisriigis, kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist. Eestis olles on siis võimalik mitte enne kui kuuendal päeval pärast välismaal tehtud esimest testi teha teine test. Inimene vabaneb kümnepäevasest isolatsioonikohustusest ennetähtaegselt, kui mõlema testi tulemused on negatiivsed;

2) inimesed, kes ei ole teinud testi kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist, võivad teha Eestis esimese testi kohe pärast riiki saabumist ning teise testi mitte varem kui kuus päeva pärast esimest testi tegemist. Kümnepäevase isolatsiooni saab lõpetada ennetähtaegselt juhul, kui mõlema testi tulemused on negatiivsed.

Isolatsiooni lühendamise alusena arvestatakse vaid teste, mis on tehtud RNA määramisel PCR meetodil ning mille tegemist ning negatiivset tulemust suudab reisija tõendada. Väljavõte testi tulemusest peab olema ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles ning sellele peab olema märgitud testi tegemise koht, aeg, tegija ning viimase rekvisiidid, testi metoodika (PCR) ning testi tulemus. Teisele testile registreerimiseks saavad piirületajad pöörduda avaliku testimise kõnekeskusesse (678 0000).

Euroopa Liidu Nõukogu soovituses oleva kolmandate riikide nimekirja alusel on võimalik Eestisse reisida: Austraaliast, Jaapanist, Lõuna-Koreast, Rwandast, Singapurist, Taist ja Uus-Meremaalt. Kümnepäevane eneseisolatsiooni kohustus kehtib riikide puhul, mille nakatumisnäitaja on üle 16 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul ehk saabudes Lõuna-Koreast ja Jaapanist.

Kommentaarid
(Külastatud 2,560 korda, 1 külastust täna)