Soomes alustatakse koroona vastu vaktsineerimist meedikutest

Täna, 22. detsembril andis valitsus välja vaktsineerimise määruse, mis on vajalik koroonaviiruse vaktsineerimise alustamiseks Soomes. Vaktsineerimisel kasutatakse SARS-CoV-2 vaktsiine, mida on Euroopa Liidu müügilubade süsteemi alusel lubatud kasutada pärast nende importimist. Määrus jõustub 23. detsembril 2020. Vaktsineerimises osalemine on vabatahtlik.

Soome alustab vabatahtlikku koroonaviiruse vaktsineerimist niipea, kui see on tehniliselt võimalik. Vaktsineerimise korraldamise eest vastutavad omavalitsused. Terviseamet (THL) pakub omavalitsustele vaktsiine ja ekspertide tuge.

Vaktsineerimisi tehakse erinevatele ühiskonnagruppidele järgmises järjekorras:

  • COVID-19 haiguse all kannatavatele või haiguskahtlusega isikutele või muud vältimatut abi andvad meditsiinitöötajad, isikute jälgimisel või hooldamisel osalevad sotsiaal- ja tervishoiutöötajad, samuti eakate koduhoolduse- ja hoolekandeasutuste töötajad ja elanikud;
  • 70-aastased ja vanemad isikud;
  • Raskekujulise COVID-19 haiguse tekkeks eelsoodumusega isikud;
  • Muud kui lõigetes 1–3 nimetatud isikud.

Täpsema järjestuse määravad ära vaktsiinide omadused ja kasutuse eesmärk

Terviseamet täpsustab elanikkonnarühmade üksikasjalikumat jaotust alarühmadesse vanuse, riskitegurite, vastuvõtlikkusega rasketele haigustele või muude asjakohaste tegurite põhjal. Klassifikatsioon põhineb meditsiinilistel tõenditel ja lubatud vaktsiinide heakskiidetud näidustustel. Laste vaktsineerimine muutub aktuaalseks alles pärast sihtrühma uuringute lõppu.

Vaktsineerimise kavandamise ja rakendamise eest vastutab arst. Vaktsiini võib manustada süstena
ainult arst või asjakohase vaktsineerimisalase väljaõppega õde või ämmaemand.

Avalikud tervishoiu- ja sotsiaalasutused peavad pakkuma COVID-19 vaktsineerimist oma patsientidele ja klientidele ning töötajatele, kes neid hooldavad. Riik vaktsineerib selliseid riigiasutusi nagu vanglad, kaitsevägi, piirivalve, riiklikud vaimuhaiglad ja riigikoolide internaadid.

Vaktsineerimise rakendamisel saavad töötervishoiu asutused toetada omavalitsusi, osaledes töötajate vaktsineerimisel. Jällegi ostab välja ja maksab riik kinni COVID-19 vaktsiinid ning need jagatakse omavalitsustele tasuta. Omavalitsus võib vaktsineerimise osas kokku leppida töötervishoiuasutustega ja jagada saadud vaktsiinid kasutamiseks. Töötervishoiuasutus peab vaktsineerimisteabe kandma ka terviseameti poolt peetavasse riiklikku vaktsineerimisregistrisse.

Vaktsineerimist puudutavad andmed koondatakse vaktsineerimisregistrisse

Tehtud vaktsineerimised tuleb registreerida elektroonilises patsiendi infosüsteemis. Lisaks patsiendi isikuandmetele kantakse patsiendi infosüsteemi vaktsineerimise kuupäev, vaktsiini nimetus, partii number, süstekoht, vaktsineerimise viis ja vaktsineerija.

Teave tuleb ajakohasel viisil esitada terviseameti peetavasse riiklikku vaktsineerimisregistrisse.

Vaktsineerimise määrus täpsustab valitsuse 10. detsembri põhimõttelist otsust Soome COVID-19 vaktsineerimisstrateegia kohta. Strateegias määratletakse vaktsineerimiskorra peamised põhimõtted.

Kommentaarid
(Külastatud 243 korda, 1 külastust täna)