Soomes muudetakse lastekaitse korraldust, ühel sotsiaaltöötajal võib olla tulevikus maksimaalselt 35 hoolealust last

Lapsega tegelev sotsiaaltöötaja vastutab ühtlasi lapsele asenduskodu leidmise eest ja selleks on vaja palju aega. Seetõttu võib lastega tegeleval sotsiaaltöötajal olla klientidena maksimaalselt 35 last, leidis lastekaitse asendushoolduse reformi töögrupp. Töögrupp esitas oma aruande pere- ja põhiteenuste ministrile Krista Kiurule reedel, 4. septembril.

Töögrupp tegi mitu ettepanekut lastehoiu asendushoolduse reformimiseks. Eesmärk on, et lastekaitse asendushoolduse sisu vastaks paremini erivajadustega laste vajadustele.

Töögrupp teeb ettepaneku, et asendushoolduse sisu, eesmärk ja korraldus oleks reguleeritud seadusega. Eesmärk on luua tervik, mis tugevdaks sotsiaal- ja tervishoiukoostööd, et parandada lastekaitset. Kvaliteetne ja tõhus lastekaitsetöö eeldab, et lapse õpiraskuste või puude uurimisega seotud uuringud ja teenused, samuti vaimse tervise ja ainete kuritarvitamisega seotud teenused saaksid korraldatud viivitamata.

Töörühm teeb ka muudatusi erihoolduse osas. Erihooldusperioodi võib pikendada veel 90 päeva võrra, kui see on vajalik lapse elu ja tervise kaitsmiseks. Samuti pakutakse, et erihoolekandeüksustes oleksid töötajate ressursid suuremad.

Lisaks pakub töörühm välja uue tõhustatud asutusevälise abi meetme, mis võiks vähendada vajadust laste asendukodusse paigutamise järele. Samal ajal tuleks täpsustada teenuseid.

Muud ettepanekud hõlmavad lastekaitseasutuse töötajate pädevusnõuete selgitamist, järelhooldust ja piiravaid meetmeid narkootikume tarvitava lapse elu, tervise ja arengu kaitsmiseks.

Ettepaneku eesmärk on parandada tuge vajavate laste hooldust ja rehabilitatsiooni ning seeläbi vähendada lapse asendushoolduse ajal ümberpaigutamist, vähendada piirkondlikke erinevusi teenuste kättesaadavuses ja edendada perekonna taasühinemise võimalusi. Aruanne liigub arvamuste esitamise etappi.

Kommentaarid
(Külastatud 323 korda, 1 külastust täna)