Soomes algab lähinädalatel kool, ministeerium saatis seoses koroonaga õppeasutustele juhised

Soomes algab lähinädalatel kool ning lapsed naasevad nii lasteada, kooli kui muudesse õppeasutustesse.  Sellega seoses edastas haridus- ja kultuuriministeerium juhised õppetöö turvaliseks korraldamiseks.

Kuigi Soomes on koroona olukord olnud suve jooksul rahulik, võib asi muutuda, sest nakatumisi on viimastel nädalatel juurde tulnud. On oluline, et nii lasteaedades, koolides kui muudes õppeasutusteks valmistutaks selleks, et olukord muutub.

Peamine soovitus on see, et lasteaeda, kooli ega muudesse õppeasutustesse ei tohi minna, kui esinevad hingamiteede haiguse nähud ja koroonatesti pole tehtud. Lisaks tuleb järgida käte- ja köhimise hügieeni ning tõhustada koristust.

Lapsed tuleks ruumides paigutada tavapärasest hajusamalt ning vältida tarbetuid füüsilisi lähikontakte. Lasteaedade töö tuleks korraldada nii, et eri rühmad kokku ei puutu. Lasteaedade töötajad peaks olema koos ühe rühmaga. Algklasside õpilaste grupid tuleks hoida koolipäeva jooksul eraldi. Vanemates klassides ja valikainetes võivad grupid vahetuda, kui õppetööd ei ole võimalik muudmoodi korraldada. Gümnaasiumi ja kutsekooli, kõrgkooli ja muu kontaktõppe puhul tuleks hoida 1-2-meetrist vahet.

Gümnaasiumides ning kutse- ja kõrgkoolides tohib õppetööd paindlikult organiseerida. Suuremate gruppide puhul on soovitav kasutada kaugõpet. Tegevust hajutades on võimalik korraldada õppetöö nii, et ühes ruumis on koos võimalikult vähe inimesi. Töötajate koosolekuid tuleks vältida ja õpetajate koosolekud korraldada kaugtöö vormis. Söömine toimub koos ühe klassi või grupiga. Tühjalt seisvaid ruume võib vajadusel kasutada õppetööks.

Kooli või lasteaeda minevatel lastel ja nende hooldajatel on võimalik eelnevalt tutvuda tegevusega, samal ajal vahet ja hügieeni järgides. Olulise mänguasja võib kaasa võtta ning viia päeva lõpus koju.

Kui lasteaias, koolis või muus õppeasutuses tuvastatakse koroonaviirusega nakatumine, siis selgitatakse võimalikud nakatunud välja ning nad jäävad 14 ööpäevaks karantiini. Nakkuse saanud isik peab olema eemal vähemalt 14 ööpäeva alates haigusnähtude ilmnemisest ja ta peab olema olnud vähemalt kaks päeva ilma haigusnähtudeta.

Seoses koroonaga on antud toetust lasteaedadele ja koolidele ning muudetud seadust, et olukorrale paindlikult reageerida.

Kui kontaktõpet pole võimalik turvaliselt korraldada, siis võib põhikoolis minna üle muule õppevormile õppetöö korraldaja otsusega. Hinnang kontaktõppe turvalisuse kohta tehakse koostöös piirkondlike nakkushaiguste ametivõimudega. Kontakt- ja kaugõpet võib omavahel kombineerida nii, et grupid on kaugõppel kordamööda. See muu õppetöö korraldus ei puududa 1-3. klasside õpilasi ega eriõppel olevaid õpilasi. Õpilastel on õigus koolitoidule, õppimise ja kooliskäimise toetusele, õppetöö juhendamisele ja sotsiaalsetele hüvedele tavapärasest erineva korralduse ajal.

Kutsekoolide puhul on muudetud oskuste ettenäitamise korraldust nii, et kui seda pole võimalik teha töökohal või tööprotsessi käigus, siis võib selle korraldada muudmoodi olukorras, mis meenutab ehtsat tööolukorda.

Kõrgkoolides võib õpilane võtta esimesel kursusel akadeemilise puhkuse, kui õppetöö alustamine on seoses koroonaga takistatud. Kui õppetöö viibib epideemia ajal koolikorralduse muutuse tõttu, siis arvestatakse seda õpiaja pikendamisel.

Põhikooliseadust on ajutiselt muudetud kuni 2020. aasta lõpuni. Kutse- ja kõrgkoolide seadust on muudetud kuni 31.07.2021.

Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi ning terviseameti juhis lasteaedadele ja koolidele.

Kommentaarid
(Külastatud 882 korda, 1 külastust täna)