Hea teada: kui Soome maksuamet on teinud maksuotsuse, siis kas seda saab tagantjärele muuta?

Isik märgib, et taotles 2018. aasta maksudeklaratsioonis tulu teenimisega seotud kulude mahaarvamist maksustatavast tulust. Deklaratsiooni menetleti maksuametis ja küsiti kirjalikult lisainfot, millele vastas isik õigeaegselt.

Edasi tuli maksuotsus, kus on mahaarvamistega arvestatud. Isik küsib, kas maksuametil on nüüd õigus maksuotsust tagantjärele veel muuta.

Vastab maksujurist Harri Rajala:

Sellistel puhkudel on põhimõtteks asja uuesti otsustamise keeld. Maksuamet ei tohi reeglina omal algatusel maksuotsust muuta, kui see on juba läbi analüüsitud.

Maksuamet ei tohi teha asjas uut otsust isegi siis, kui varasem otsus oli tehtud seadusevastaselt, aga lahendatud õigesti ja õigetest põhimõtetest lähtuvalt.

Küll aga võib maksuotsuse teatud tingimustel ümber vaadata. Maksuotsust võib muuta, kui see oli tehtud eksliku või puuduliku info põhjal. Samuti saab otsuse ümber vaadata siis, kui selles oli kirjaviga, arvutusviga või muu sarnane eksitus. Sellistel juhtudel ei vasta otsus nende põhimõtetele, millest on otsuse tegemisel lähtutud.

Maksuametil on õigus vigu parandada kolm aastat maksuaastale järgneva aasta algusest arvates. Näiteks 2018. maksuaasta vigu saab parandada kuni 2021. aasta lõpuni. Teatud erijuhtudel võib see aeg olla ka pikem.

Kommentaarid
(Külastatud 1,443 korda, 1 külastust täna)