Uuring: eesti peredest võetakse Soomes lapsi ära põhiliselt koduvägivalla ja alkoholi tarvitamise tõttu

Soomes läbi viidud uuring näitab, et Soomes elavatelt eesti peredelt võetakse lapsi ära põhiliselt koduvägivalla ja alkoholi tarvitamise tõttu.

Uuring valmis Helsingi ülikooli juures 2017. aastal ja selles on võetud vaatluse alla laste äravõtmise juhtumid Helsingi piirkonnas aastatel 2010-2016. Juhtumeid oli kokku kümmekond ja see puudutas 14 last. Laste vanus oli 4-17 eluaastat.

Uuringu järgi on eesti peredest laste äravõtmise põhjuseks perevägivald, vanemate ja teismeliste laste alkoholi tarvitamine, eri liiki kuritegevus, vanemate ja laste kehv psüühiline tervis ning kooliealiste laste ja noorte kooliskäimise probleemid. Äravõtmiseni viis kõige enam vanemate alkoholi tarvitamine ning noorte alkoholi tarvitamine ja kuritegevus.

Soomes on tavaline probleemsete noorte eraldamine perekonnast. Kõik pere juurest ära võetud eesti teismelised olid Soome tulnud kooliealistena, mõned murde-eas. Perede probleemid olid osalt seotud teise riiki elama kolimise või ajutise välismaal elamisega. Paljud lapsed võeti perede juurest ära vahetult peale Soome kolimist, mistõttu on tõenäoline, et probleemid said alguse juba Eestist, aga Soome kolimine võis probleeme süvendada.

Osa perede puhul pakuti tugiteenuseid, aga nendest polnud perede jaoks abi, kuna pered ei olnud altid tegema koostööd lastekaitsega. Teise osa perede puhul olid asjad juba alguses nii hullud, et tugimeetmetest poleks abi olnud.

Juhtumite analüüsist tuli välja ka see, et tihe side Eestiga raskendas noortel probleemide lahendamist Soomes. Liikuvate perede puhul oli probleemiks tugivõrgustiku puudumine.

Analüüsi tulemus näitab, et Soomes elavate eestlaste olukorda annaks parandada tihedam koostöö Eesti sotsiaaltöötajatega. Mitmed pered olid olnud lastekaitse kliendid juba Eestis. Lisaks oleks tähtis toetada senisest rohkem eesti perede kohanemist Soomes ja suunata nad juba varakult teenuste juurde. Lihtsustada tuleks psühhiaatriliste ja muude tugiteenuste kättesaadavust. Kohanemine ja integratsioon peaks olema kättesaadav kõigile sisserändajatele olenemata nende päritolust.

Uuring on täies ulatuses siin: http://www.socca.fi/files/5407/Tuomala_virolaiset_maahanmuuttajat_lssuojelutarpeen_arvioinnissa_2016.pdf

Kommentaarid
(Külastatud 745 korda, 1 külastust täna)