Soome presidendi Sauli Niinistö pöördumine seoses Oulu kahtlusaluste kuritegudega

Täna, laupäeval tegi seoses Oulu kahtlusaluste lastevastaste seksuaalkuritegudega ka Soome president Sauli Niinistö.

Järgneb president Sauli Niinistö pöördumine:

Õigus puutumatusele kuulub nende väärtuste hulka, millel ühiskond põhineb ja mida kõik peavad siin järgima. Nagu juba varem välja tulnud kahtustuste kohta ütlesin, šokeerivad Oulus toime pandud teod meid oma ebainimlikkusega. Veel enam šokeerib see, et teod on toime pandud laste suhtes.

On talumatu olukord, et kahtlustustele on tulnud lisa. On talumatu olukord, et meilt varjupaika palunud ja isegi varjupaiga saanud on toonud siia halba ja loonud ebaturvalisuse õhkkonna.

Hea peab näitama oma tugevust. Me peame varasemast otsustavamalt tegutsema, et kindlustada, et Soome oleks ka tulevikus õiglane ja turvaline maa. Vajame ka rasketel teemadel avatud ja asjalikku arutelu ning täpselt kaalutud otsuseid. Probleemidega peab tegelema ja need lahendama. Seda väärivad kõik need inimesed, kel on olemas tahe ühiskonda sulanduda, taustast sõltumata.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön lausunto Oulun rikosepäilyjen johdosta – Presidentti

Oikeus koskemattomuuteen kuuluu niihin arvoihin, joihin yhteiskuntamme perustuu ja joita jokaisen täällä on noudatettava. Kuten jo aiemmin julkitulleiden epäilyiden kohdalla sanoin, Oulun teot järkyttävät meitä epäinhimillisyydellään. Järkytystä lisää se, että teot ovat kohdistuneet lapsiin. On kestämätöntä, että rikosepäilyitä on tullut lisää.

Kommentaarid
(Külastatud 196 korda, 1 külastust täna)