KUUM: Soome liitub Rail Baltica raudteeprojektiga

Täna Helsingis kohtunud transpordi- ja kommunikatsiooniminister Anne Berner ja Eesti majandus- ja taristuminister Kadri Simson olid ühel meelel, et Helsingi ja Tallinna vahelise tunneli projektiga peaks edasi minema. Seda projekti tuleb planeerida ja arendada koos, leidsid ministrid. Ühtlasi liitub Soome Rail Baltica projektiga.

Soome transpordi- ja kommunikatsiooniminister Anne Berner ütles, et tunnelil on suur sotsiaalne ja majanduslik mõju. Tema väitel on tunnel oluline tervele Euroopale. Koos Rail Baltica raudteega moodustab see kiire ühenduse Kesk-Euroopasse ja Aasiasse. Selle projekti arendamisel teeb Soome koostööd Eestiga, ütles Berner.

Kadri Simson ütles, et nii Eestit kui Soomet teatakse maailmas digitaalse innovatsiooni ja heal tasemel hariduse poolest ning ta usub, et üheskoos jõutakse kaugele ja tugevdatakse teineteise konkurentsivõimet.

Kohtumisel lepiti kokku järgnevas:

  • projekti tuleb edasi arendada koostöös Eesti ja Soome riikide ning Helsingi ja Tallinna linnadega.
  • tunneliprojekt pakub võimaluse arendada kaksiklinna ideed ja luua ühine tööturu piirkond Helsingi ja Tallinna vahel. Helsingi ja Tallinn moodustavad koos 1,5 miljoni elanikuga majanduspiirkonna.
  • Helsingi ja Tallinna tunnelit arendatakse nii, et see ühtib muu transpordisüsteemiga. Tunnelit arendatakse osana ühistranspordist ning kauba- ja reisijateveost.
  • Helsingi ja Tallinna vaheline tunnel on suurprojekt, mis vajab rahastust eri allikatest. Lisaks Euroopa Liidu toetusele vajatakse erasektori ja riikide finantseerimist.
  • Soome ja Eesti keskkonnaministrid peavad oluliseks, et mõlemad riigid hindavad keskkonnamõju koos. See võib aega võtta 5-6 aastat.
  • Selleks, et tunnel tugevdaks nii pealinnade kui riikide konkurentsivõimet, on oluline arvestada olemasolevate transpordisõlmedega ning ühendada omavahel Helsingi ja Tallinna linnakeskused. Ainult nii on võimalik majandusliku ja muu kasu teostumine, tõdes Helsingi linnapea Jan Vapaavuori.
  • Meil on juba praegu palju ühisprojekte, mille abil edendame Helsingi-Tallinna kasiklinna ideed. Varsti saab rääkida ühistest avalikest teenustest nagu ühised transporditeenused. Tunnel on sellest samm edasi. Pärast seda võib Talsingist saada üks Läänemere juhtivatest majanduskeskustest, ütles Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

Soome omalt poolt valmistub osalema Rail Balticat koordineerivas ühisettevõttes. Minister Anne Berneri sõnul seob Soome end tihedamalt Rail Balticaga.

Berneri sõnul on Rail Baltica Soome jaoks oluline transpordikanal, mistõttu on Soome otsustanud protsessi kiirendamiseks liituda Rail Baltica ehitust koordineeriva ühisfirmaga RB Rail AS.

Soomel on seoses Rail Baltica projektis osalemisega omad tingimused: RB Rail AS peab vastutama kõigi projekti puudutavate asjade koordineerimise eest, näiteks Euroopa Liidu abi peab tulema selle kaudu. Hangetel peavad olema läbipaistvad tingimused ning kogu ettevõte peab tegutsema professionaalsel tasemel.

Kohtumisel osalesid ka Helsingi linnapea Jan Vapaavuori ja Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

Fakte Rail Baltica kohta:

  • Rail Baltica on transpordiprojekt, millega luuakse ühendus Varssavist Baltimaade kaudu Tallinna. Rail Baltica on osa ELi TEN-T võrgustikust.
  • Rail Baltica maksumuseks on arvestatud 6 miljardit eurot, millest valdav enamus tuleks Euroopa Liidult.
  • Ettevõtet on praegu rahastatud põhikapitali sissemaksete kaudu. Ettevõtte kapital on 8 miljonit eurot. Soome osa sellest oleks 25 protsenti.
Kommentaarid
(Külastatud 809 korda, 1 külastust täna)