Soomes on 18 000 vanemate juurest ära võetud last, nüüd hakatakse neid rohkem kuulama

Soomes on kokku 18 000 vanemate juurest ära võetud last, kes elavad asenduskodudes ja internaatkoolides, nüüd on kavas neid rohkem kuulama hakata.

Soomes on viimastel nädalatel palju kritiseeritud vanemate juurest ära võetud laste olukorda, seda eriti internaatkoolides. Kuigi lastekaitset on Soomes arendatud, on vaja tõhustada kontrolli lastekaitse toimingute üle. Lastekaitseseadusse viiakse veel tänavu sügisel sisse muudatus, mille kohaselt peab kontrollkäikudel ära kuulama ka lapsed, märkis pere- ja teenuseminister Annikka Saarikko.

„Seadusemuudatusega parandatakse laste õiguskaitset, ümberkäimist ja hoolitsemist. Lastekaitseasutustel on edaspidi kohustus välja töötada lapse eest hoolitsemist puudutav plaan. Lapse õigusi saab piirata vaid vastava koolituse läbinud isik. Pärast piirangu kehtestamist peab seda arutama lapsega, kontrollima vastavust plaanile ja lapsele peab tutvustama piirangute muutmise ja vaidlustamise tingimusi. Piiranguid ei tohi kasutada lapse karistamiseks ja sellega ei tohi last allutada, solvata ega alandada,” märkis Saarikko.

Lastekaitse järelvalve on olnud puudulik, seetõttu on kavas eraldada lisaraha selleks, et palgata 2019. aastal lastekaitsjate tööd kontrollima täiendavalt inimesi. Lastekaitsjate üle tehtav järelvalve on ühtlasi 2019. aastal sotsiaalvaldkonna järelvalve prioriteet.

Järelvalve tegemisel on kasutusel uus mudel, mille puhul arvestatakse ka lapse seisukohtadega ja millesse kaasatakse lapsi. Uut mudelit katsetatakse juba praegu üheksas maakonnas. Asendushoolduse kvaliteedikriteeriumid töötatakse välja 2018. aasta sügisel ja neist saab lastekaitse puhul standard. Lisaks sellele käivitatakse laste kaasamist puudutav projekt.

Numbrid näitavad, et vanematest eraldatud laste arv on viimase paarikümne aastaga mitmekordistunud. Põhiliselt puudutab see lapsi vanuses 16-17 eluaastat. Lapsed on paigutatud selles vanuses põhiliselt internaatkoolidesse.

Kommentaarid
(Külastatud 1,996 korda, 1 külastust täna)