Maksuteated tulevad! Vaata, kuidas maksude pealt kokku hoida

Pärast maksuteate saamist võta see ümbrikust välja. Kõige levinumad maksudest mahaarvamised ehk maksusumma vähendused on töölesõidukulud, kodumajapidamiskulud ja tulu teenimisega kaasnenud kulud.

Makunõu annab Aamulehti vahendusel Soome maksuameti maksuspetsialist Raili Knuutinen.

Kõigepealt tuleb avada maksuametist (verohallinto) saabunud ümbrik.

Siis tuleb üle kontrollida eeltäidetud maksusummad eurodes.

Kas sul on olnud reisikulu?

Kõige levinum maksudest mahaarvamine on töölesõidukulu. Osal juhtudel on töölesõidukulu juba maksudest maha arvestatud. Need summad tuleks üle kontrollida ja vajadusel parandada.

Töölesõidukulu omavastutus on 750 eurot. Mahaarvamise suurim määr on 7000 eurot aastas.

Mahaarvamist arvestatakse vastavalt ühissõidukite piletihinnale. Kui mahaarvamine on oma auto kasutamise eest, siis on see 0,24 eurot kilomeetri kohta.

Oma auto kasutamise eest saab teha mahaarvamise järgmistel asjaoludel: a) kui ühissõidukit pole võimalik kasutada b) kui teekond bussipeatusse on vähemalt 3 km c) kui ühissõiduki ooteaeg on edasi-tagasi sõidul kokku vähemalt 2 tundi või d) kui sõit algab või lõppeb öösel kell 00-05.

Ooteaeg on üks tund näiteks siis, kui töö lõppeb kell 16, aga esimene buss kodu poole väljub kell 17. Ooteaega ei arvestata, kui bussi peale jõuaks tänu paindlikule tööajale.

Maksustatavast tulust saab maha arvata nädalalõppude reisikulud koju, kui töötad ühes kohas, pere elab teises kohas ja külastad peret korra nädalas.

Kõik sellised mahaarvamised tehakse ühistranspordi piletite põhjal, välja arvatud juhtudel, kui ühistransporti ei ole võimalik kasutada või kui inimene ei jõuaks ühistransporti kasutades nädalavahetusel kodus ära käia.

Kui tööle sõidetakse jalgrattaga, siis on mahaarvamise suurus 85 eurot aastas.

Kas saad arvata maha kodumajapidamiskulusid?

Kas oled teinud kodus remonti näiteks köögis või vannitoas või teinud koristustöid, mis lähevad mahaarvamiste alla?

Kodumajapidamistööde omavastutus on 100 eurot. Mahaarvamise maksimaalne suurus on kuni 2400 eurot inimese kohta ja 4800 eurot abielupaari kohta.

Mahaarvamise alla lähevad näiteks korteri või suvila hooldus- ja remonditööd.

Aga kui muuta korterit moodsamaks, kas selle saab ka tulust maha arvata? Jah, saab küll! Mahaarvamise saab teha tehtud tööde eest. Aga kui tegemist on uusehitisega, siis vähendust ei saa.

Maksusummast saab maha arvata ka enda või oma abikaasa vanemate kodus või suvilas tehtud remonditööd. Maksusummat saab vähendada ka kasvatus- ja raviteenuste (hoiva- ja hoitotyö) arvelt, kui neid on kasutanud maksumaksja või temaga samas majapidamises elav isik. Tavapäraseks kasvatus- ja raviteenuseks loetakse näiteks lapsehoidu, väljas käimist ning laste, vanurite, haigete või erivajadustega isikute pesemist, riidesse panemist, söötmist ja muud hooldustegevust.

Kasvatus- ja raviteenused on ka poes käimisel abistamine, koolitundides abistamine või pangas ja apteegis käimine ajal, kui see toimub muu tegevuse käigus.

Kas sul on tulu teenimisega seotud kulusid?

Tulu teenimisega seotud kuludeks loetakse näiteks töös vajamineva erialakirjanduse ostmist, töö tegemiseks vajalike tööriistade ostmist, arvuti- ja IT-kulusid ning kodutöökohaga seotud kulusid.

Arvutit kasutatakse nii era- kui tööasjade ajamisel. Tulust saab maha arvata tööks kasutatava osa.

Perekonnas võib saada ametikorteriga seotud maksuvähendust siis, kui näiteks pere elab Helsingis, aga üks abikaasadest käib tööl Tamperes ja on sinna üürinud korteri.

Kui tööl käiv inimene end koolitab või oma teadmisi täiendab, siis võib ta maha arva koolituskulud, näiteks kursuse tasu.

Ära unusta elektroonilist võimalust

Kui tahad andmeid muuta, siis saab seda teha elektrooniliselt interneti teel vero.fi kodulehel teenuse alt „Veroilmoitus verkossa”.

Internetis on toodud täpsed juhised, kuidas ühte või teist lahtrit täita.

Need andmed võivad maksuteatest puududa

Maksuteatesse tuleb ise lisada üüritulud.

Aktsiate müügist teenitud tulu on enamasti maksuteatel juba kirjas. Eeltäidetud maksuteatel võib olla märgitud, et aktsiatulu pole võimalik välja arvutada, kuna pole teada aktsiate soetusmaksumus. Sellisel juhul tuleb vastav info sisestada.

Varem unustatud asjad

Kui oled varasematel aastatel unustanud maksuteatesse mahaaravamisi lisada, siis saad seda teha veel viie aasta jooksul alates maksustamisele järgnevast aastast. Sellisel juhul tuleb esitada kirjalik taotlus.

Eluasemelaenu intressid ja palgatulu

Need andmed tulevad enamasti otse pangast ja tööandjalt.

Lisainfo leiab maksuameti kodulehelt.

Veroilmoitukset tulevat – voit säästää satasia tekemällä nämä vähennykset – Aamulehti

Asmo Raimoaho Aamulehti Postista tupsahti taas veroilmoitus. Jotain sillekin pitäisi ilmeisesti taas tehdä, kiinnosti tai ei. Auta, Verohallinnon veroasiantuntija Raili Knuutinen. Mitä vähennyksiä verovelvollisen olisi hyvä muistaa lisätä vuoden 2016 esitäytettyyn veroilmoitukseen, jotta saisi verovähennyksiä ja voisi säästää selvää rahaa? Olisiko sinulla muitakin neuvoja? Listasimme Knuutisen vinkit. Avaa se Verohallinnosta tullut kirjekuori.

Kommentaarid
(Külastatud 2,113 korda, 1 külastust täna)