Soome kaitsevägi läks piirile toetama piirivalvet

Soome kaitsevägi toetab piirivalvet piiri kindlustamisel, määrates avalikku korda toetavate tõkete ehituse ülesannete täitmiseks ametlikud tugiosakonnad. Lisaks pakub kaitsevägi materiaalset tuge.

Ametlike tugiosakondade töö algas pühapäeval, 19. novembril 2023. Osakonnad on moodustatud maaväe üksuste isikkoosseisust ja ajateenijatest.

Ametialase abi pakkumine on üks kaitseväe põhikirjalistest ülesannetest. Maavägi tegeleb maismaal osutatava ametialase abi eest. maavägi täidab aastas keskmiselt 400–500 ametialase abi ülesannet. Tüüpilisemad abitööd on sõjaaegse lõhkekeha likvideerimine, piirkonna isoleerimine ja inimeste otsimine.

Teistele ametiasutustele antav ametialane abi võib hõlmata näiteks riigiabi andmist avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks, terrorikuritegude ennetamiseks ja katkestamiseks ning muul viisil ühiskonna kaitsmiseks. Ajateenistuse seaduse kohaselt ei kasutata ajateenijaid ametialase abi ülesannete täitmisel ohtlike isikute tabamiseks, lõhkekehade likvideerimiseks, relva kasutamist nõudvate ülesannete täitmiseks ega muudeks sarnasteks ohtlikeks ülesanneteks.

Kommentaarid
(Külastatud 778 korda, 1 külastust täna)