Kouluja on vallattu Suomessa hallituksen vastaisia toimia tukemaan

Suomen vuonna 2023 aloittanut hallitus on hallitusohjelman mukaisesti päättänyt leikata rahaa opiskelijoiden asumistuista. Tavoitteena on säästää julkisessa taloudessa. Taustalla on pidempään nousseet asumistuet, joita halutaan nyt suitsia ja toisaalta järkiperäistää. Hallitus perustelee asiaa sillä, että jos nyt näitä leikkauksia ei toteuteta, sama nuoriso joutuu isojen summien maksajiksi myöhempinä vuosina. Mahdollisesti he voivat jäädä kokonaan ilman eläkettä, mikäli säästöjä ei nyt saada aikaiseksi. Sillä tavalla hallituksen toimia voi katsoa pitkäjänteisesti, ei vaan meneillään olevan hallituskauden osalta. Leikkaukset kirpaisevat kovasti juuri nyt, mutta silloin, kun nykyinen nuoriso aikuistuu ja vanhenee, he joutuvat maksamaan velanoton ja toisaalta isojen vanhempiensa eläkkeet ja elannon ja ison osan, mikäli nyt ei pystytä säästämään tulevan varalle lainkaan. Suuret ikäluokat vanhenevat ja nykynuorison pitää heistä huolehtia. Opiskelijoihin vaikuttavat leikkaukset, erityisesti asumistukeen liittyvät leikkaukset, vaikuttavat varmasti eniten isoissa kaupungeissa eläviin opiskelijoihin, joissa vuokrat ja elinkustannukset muutenkin, ovat korkeita. Opiskelijoiden mielestä leikkaukset ovat epäoikeudenmukaisia ja opiskelijoiden toimeentuloa heikentäviä. Tätä taustaa vasten, ovat opiskelijat järjestäneet mielenosoituksia ja valtauksia protestoidakseen leikkauksia ja hallituksen toimiva vastaan. Ydin sanoma niissä on ollut vaatimus siitä, että hallitus peruu leikkaukset.

Miksi leikkauksia pitää tehdä

Hallituksen täytyy vetää kukkaron nyörit kireälle monesta eri syystä. Yksi tärkeä syy siihen on se, että Suomen julkisen talouden alijäämä on kasvanut viime vuosina liikaa. Alijäämä tarkoittaa, että valtio saa vähemmän tuloja kuin sillä on menoja. Suomessa väestö on ikääntynyt ja sitä mukaa myös eläkkeiden määrä on kasvanut. Lisäksi Suomen velka on kasvanut jo pitkään ja sille halutaan nyt laittaa päätepiste tai ainakin velkaantumista halutaan hidastaa huomattavasti. Velka tarkoittaa, että valtio on ottanut lainaa. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi, Suomen talouskasvu on hidastunut. Näin on tapahtunut monessa muussakin maassa, mutta erityisesti Suomessa tilanne on huolestuttava. Hallitus pyrkii siten kiristämään taloutta ja pienentämään menoja. Jollakin tavalla tavoitteena on myös lisätä tuloja, jotta taloutta saataisiin tasapainotettua jollakin tavalla. Hallitus tekee monia leikkaustoimenpiteitä, joten opiskelijoiden asuntotuen leikkaukset eivät suinkaan ole ainoita leikkauksia, joita hallitusohjelmassa on. Hallitus ei kuitenkaa halua lähteä kasvattamaan verotusta, vaan päinvastaisilla toimilla arvellaan olen positiivinen vaikutus maan talouteen ja työpaikkojen määrän kasvuun. Nykyinen hallitus on paljolti sitä mieltä, että työnteko auttaa jokaisen ihmisen talouteen, ja siksi ohjataan toimenpiteitä nimenomaan työnteon tukemiseksi ja sitä  kautta talouden parantamiseksi yksilö- ja perhetasolla. 

Ketkä ovat hallituksen kiristämistoimia vastaan

Hallitusta arvostelevat luonnollisesti oppositio ja oppositiopuoleiden jäsenet kuten Suomen Sosiaalidemokraatit, Vasemmistoliitto, Vihreät ja joiltakin osin myös Keskustapuolue. Oppositiopuolueet ovatkin jo antaneet useita välikysymyksiä ja eduskunnassa on äänestetty hallituksen luottamuksen ja yksittäisten ministerien luottamuksesta. Toistaiseksi lopputuloksena on ollut luottamuksen myöntäminen hallitukselle. Suomessa demokratia toimii melko tehokkaasti ja, koska hallituspuolueet ova kansalaisten äänestyksellä valittuja, on hallituksella mandaatti toteuttaa tekemäänsä hallitusohjelmaa. Hallitusohjelma, joka on hallituspuolueiden yhteisesti tekemä, ohjaa hallituksen päätöksiä ensisijaisesti. Siitä poikkeaminen, olisi melko ison keskustelun paikka. 

Onko koulujen valtaus tehokasta

Siitä, onko koulujen valtaus tehokas keino ilmaista mielipidettä ja vaikuttaa asioihin, voi olla montaa eri mieltä. Tavoitteena opiskelijoilla, jotka valtaavat kouluja, on yleensä mediahuomion saaminen ja toisaalta päättäjien huomion kiinnittäminen. Suomen perustuslain mukaisesti, kaikilla on oikeus esittää mielipiteensä myös eriäviä mielipiteitä, kunhan se tapahtuu rauhanomaisesti ja järjestyssääntöjen puitteissa. Koulujen valtauksella voidaan saada ja varmasti saadaankin julkisuutta, mutta tavoittaako se todella hallituksen ja saadaanko sillä hallitus muuttamaan mielensä, se voi olla vaikeaa. Opiskelijat tosin saavat varmasti äänensä kuuluville ja ilmaistua oman huolestuneisuutensa, mutta varsinaisia muutoksia hallitusohjelmaan, sillä hyvin epätodennäköisesti on.

Onko koulun valtauksella positiivisia vai negatiivisia vaikutuksia

Koulun valtauksella voi olla positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia. Positiivisia vaikutuksia voi olla se, että saadaan tyytymättömyyttä julkiseksi ja huomiota opiskelijoille tärkeisiin asioihin. Se voi myös tuoda hyvin yhteenkuuluvuuden tunnetta opiskelijoille. Jos se tehdään rakentavasti, sillä varmasti saadaan aikaan myös keskustelua. Toisaalta, koulun valtaus voi olla negatiivinen asia niille opiskelijoille, jotka eivät halua ottaa kantaa vastaaviin asioihin. Se voi häiritä opiskelua ja myös edesauttaa kuilujen syntymistä koulun sisällä. Kaikki opiskelijat eivät välttämättä ole hallituksen toimia vastaan, joten heidän oikeutensa tasa-arvoon koulussa, voi nousta esiin. Pahimmassa tapauksessa koulun valtaus voi johtaa myös virkavallan puuttumiseen asiaan, mikäli asiasta ei ole sovittu rehtorin kanssa tai muutoin ei noudateta sääntöjä. Samankaltaista jännitystä voi saada aikaiseksi vaikkapa pelaamalla nettipelejä kuten starburst kolikkopeli, mikäli on tavoitteena saada aikaan mielihyvän tunteita. 

(Külastatud 142 korda, 1 külastust täna)