Soomes muudetakse eluasemetoetuse andmise korda

Soome sotsiaal- ja terviseministeerium küsib arvamusi seaduseelnõu projekti kohta, millega tahetakse muuta üldise eluasemetoetuse seadust. Kavandatavad muudatused puudutavad toetuse hüvitise protsendi alandamist, toetust mõjutavate sissetulekute mõju karmistamist, sissetulekute maksusoodustuse kaotamist ja omaniku kasutuses oleva eluasemetoetuse kaotamist.

Projektis tehakse ettepanek, et edaspidi ei saa omaniku eluaseme eest eluasemetoetust. Lisaks väheneb eluasemetoetuse hüvitise protsent seniselt 80%-lt 70%-le. Loobutakse leibkonna liikme 300-eurosest sissetuleku soodustusest (nn kaitseosa) palga- ja FIE-tulu pealt. Tulevikus võetaks seega eluasemetoetuse määramisel aluseks kogu sissetulek.

Sissetuleku soodustuse ja ja omaniku eluaseme toetuse kaotamisega eraldatakse toetus madalaima sissetulekuga ja puudust kannatavatele leibkondadele. Sissetuleku soodustuse kaotamisega soovitakse innustada tööotsijaid senisest enam töötama täistööajaga. Muudatus on osa üldtoetuse ettevalmistamisest vastavalt valitsusprogrammile.

Helsingi liidetakse ülejäänud pealinna piirkonnaga samasse omavalitsuste gruppi. Muudatusega väheneksid Helsingis eluasemetoetuses arvestatavad eluasemekulude maksimumsummad.

Eluasemetoetuse suuruse arvutamisel määratakse põhiomaosalus. Madalaima sissetulekuga inimestel puudub põhiomaosalus üldse. Põhiomaosaluse määratlemisel võetaks edaspidi arvesse 50 protsenti alampiiri ületavast sissetulekust senise 42 protsendi asemel. Lisaks muudetakse põhiomaosaluse määramist mõjutavaid täiskasvanu ja lapse koefitsiente nii, et lastega perede põhiomaosalus on veidi väiksem ja pere saab veidi rohkem toetust. Eelnõuga leevendatakse muude muudatuste mõju lastega peredele.

Eelnõus välja pakutud meetmed on osa valitsusprogrammist

Eelnõus välja pakutud meetmete eesmärk on riigieelarve seisu tugevdamine vastavalt valitsusprogrammi suunistele. Eelnõu tasakaalustab riigieelarvet  ja pidurdab eluasemetoetuste suurt kasvu. Üldist eluasemetoetust saavate leibkondade arv ja makstud toetused on viimastel aastatel tunduvalt kasvanud. 2012. aasta lõpu seisuga maksti eluasemetoetust ligikaudu 181 000 leibkonnale ja eluasemetoetuse kulud aastas olid 0,605 miljardit eurot. Eluasemetoetust maksti 2022. aasta lõpus ligikaudu 382 000 leibkonnale, eluasemetoetuse kulu aastas 1,565 miljardit eurot.

Eelnõu on seotud valitsuse 2024. aasta eelarve eelnõuga ja seda kavatsetakse sellega seoses arutada.

Seadus on mõeldud jõustuma 2024. aasta 1. aprillil. Muudatused jõustuvad kohe, kui kõnealust toetust määratakse. Omaniku kasutuses oleva eluaseme toetuste kaotamine peaks jõustuma 1. septembril 2024.

Muudatusettepanekud palutakse esitada kuni 20.09.2023 kella 16.15.

Kommentaarid
(Külastatud 3,455 korda, 1 külastust täna)