Soome naabruses levib sigade Aafrika katk – see toob kaasa piiranguid

Sigade Aafrika katk levib Soome naaberriikides Venemaal ja Eestis ning nüüd ka Rootsis. Sigade Aafrika katk levib ühest riigist teise lihatoodetega, mida inimesed endaga kaasa toovad. Inimeste hoolimatu või ükskõikse tegevuse tulemusena on haigus sageli levinud uutesse piirkondadesse. Eelmisel, 2022. aastal oli reisijate poolt vabatahtlikult üle antud ja tolli poolt konfiskeeritud loomset päritolu toitu ligi 7500 kilo.

Loomsete toiduainete import väljastpoolt EL-i on loomahaiguste leviku ohu tõttu väga piiratud. Toll valvab EL-i välispiiril liha- ja piimatoodete eraviisilise impordi keelu täitmist. Lisaks teostab toll koos loomatervishoiu asutustega järelevalvet loomataudinõuete täitmise üle EL sisepiiridel.

Toidule ja kütitavatele jahiulukitele kehtivad soovitused, piirangud ja keelud – uuri järele!

Sigade Aafrika katk levib muu hulgas sigade ja metssigade, toorete ja ebapiisavalt kuumutatud lihatoodete ning sigade Aafrika katku viirusega saastunud kaupade kaudu, mida inimesed ühest riigist teise toovad. EL-i riikides, kus esineb sigade Aafrika katku, on kehtestatud piirangualad, kust sea- või metssealiha või seda sisaldavaid tooteid tohib Soome importida vaid väga piiratud ulatuses. Kui kavatsete Soome tuua metssealiha sisaldavaid toiduaineid, tuleb alati selgeks teha taudi olukord ja sigade Aafrika katkust tulenevad piirangud. Toiduameti soovitus on, et sea- või metssealiha sisaldavaid lihatooteid ei tohiks sigade Aafrika katku avastatud EL-i riikidest suupistete ega toiduna üldse Soome tuua.

Samuti on kehtestatud piirangud ulukite ja nende liha importimisele teisest EL-i riigist Soome. Sigade Aafrika katku piiranguvöönditest ei tohi ise kütitud metssigu ega nende värsket liha üldse Soome tuua. Praegu esineb sigade Aafrika katku EL-is Rootsis, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Ungaris, Rumeenias, Bulgaarias, Slovakkias, Itaalias, Saksamaal, Tšehhis, Kreekas ja Horvaatias.

Viimased murettekitavad uudised sigade Aafrika katku leviku kohta Soome lähialadele tulid Kesk-Rootsist Fagersta piirkonnast, kui septembri alguses leiti sigade Aafrika katk surnud metssealt. Nakatunud metssigu on piirkonnast leitud rohkem, seega on taudi avastamise koha ümber kehtestatud karantiin. See tähendab, et Fagersta piirkonnast ei tohi Soome tuua kütitud metssigu, rõhutab tolli piiranguekspert Tiia Sulander-Seppänen. Tollis jälgitakse nüüd hoolega olukorda Rootsis ja ollakse valmis vajadusel kiiresti reageerima.

Sigade Aafrika katkuga võideldakse ametiasutuste koostöös

Sigade Aafrika katku ennetamine ja tõkestamine toimub koostöös ametiasutustega ning metssigade arvukuse piiramisega. Põllumajandus- ja metsandusministeerium, toiduamet, toll ja piirivalve on juba mitu aastat panustanud ennetusmeetmetesse, rääkinud haigusest ja arendanud koostööd.

Ükski asutus üksi ei suuda haigust Soomest eemal hoida. Meile kõigile on selge, et sigade Aafrika katku levik Soomes tooks seafarmidele ja kogu lihatööstusele kaasa suuri rahalisi kaotusi muu hulgas loomade hävimise ja rahvusvahelise kaubanduse seiskumise tõttu. Juba mitmendat aastat oleme märganud, et koos tegutsemine ja tegevuste arendamine viib parima tulemuseni. Kuna viirus levib kergesti ka inimestega, peab igaüks kandma vastutust, et haigus Soome ei leviks, ütleb Sulander-Seppänen.

Tolli toidukoertel on seakatku leviku tõkestamisel oluline roll

Tolli toidukoertel Aino ja Rico on oluline roll võitluses loomahaigustega, näiteks sigade Aafrika katkuga. Toidukoerad tunnevad ära liha- ja piimatooted kõigis nende vormides.

Eelmisel aastal oli reisijate poolt vabatahtlikult üle antud ja tolli poolt konfiskeeritud loomset päritolu toitu ligi 7500 kilo. Neist üle 1600 kilo leidsid Rico ja Aino.

Kommentaarid
(Külastatud 892 korda, 1 külastust täna)