Lend hilines 41 tundi, Finnair keeldus maksmast 600-eurost hüvitist, pärast tuli palju suurem arve

Finnairi lend Lõuna-Koreast Soulist Taani Kopenhaagenisse hilines 2014. aasta jaanuari keskel 41 tundi. Hilinemise põhjuseks olid mootoriprobleemid.

Lennul olnud naine nõudis Finnairilt hilinemise eest 600 euro suurust hüvitist. Ta esitas hüvitise nõude hilinemise kohta kaks ja pool kuud pärast lendu, vahendab Iltalehti.

Finnair ei olnud nõus hilinemist hüvitama. Ettevõte leidis, et naine ei esitanud nõuet õigel ajal. Selle järgi olnuks mõistlik aeg kaks kuud alates lennu kuupäevast.

Juhtumis tugines ettevõte tarbijakaitsevoliniku ja Soome Reisibüroode Liidu vahel kokku lepitud korraldatud reise puudutavatele tingimustele, mille kohaselt on pretensioonide ja kaebuste esitamise tähtaeg kaks kuud.

Naine kaebas Finnairi otsuse Helsingi kohtusse. Lisaks 600 euro suurusele hüvitisele nõudis ta, et Finnairilt mõistetaks välja tema õigusabikulud.

Finnair nõudis hagi rahuldamata jätmist ja naiselt kohtukulude väljamõistmist.

Helsingi kohtu hinnangul ei olnud naise lend Soulist Kopenhaagenisse korraldatud reis. Lennureisidega seoses puuduvad üldised tingimused ja kokkulepe, milles oleks kokku lepitud nõude esitamise tähtaeg.

Kohus leidis, et normi või lepingutingimuse puudumisel peab mõistlik kaebuse esitamise tähtaeg olema pikem kui tarbijakaitseseaduse miinimumtähtaeg.

Kohtu hinnangul kaebas naine mõistlikul ajal ja tal oli seega õigus saada hüvitist lennu hilinemise eest.

Finnair kinnitas oma vastuses, et kohtuasja kaotamise korral ei pea ta naise kohtukulusid hüvitama.

Ettevõte põhjendas asja sellega, et naisel oli leping firmaga, mis tegeleb reisijate eest lennukompensatsiooni maksmisega ja mis seetõttu naise õigusabikulud tasub.

Finnairi hinnangul poleks naisel kohtuprotsessiga kulusid tekkinud ka siis, kui ta oleks kohtuasja kaotanud.

Naise jaoks tõi see kohtuprotsess aga kaasa hagi esitamise ja menetlemise kulud, samuti kohtu- ja advokaaditasu.

Helsingi kohus mõistis Finnairilt naisele kohtukulude katteks välja 9180 eurot. Lisaks kohustati Finnairi naisele lennu hilinemise eest hüvitama 600 eurot.

Finnair kaebas otsuse edasi Helsingi ringkonnakohtusse. Ettevõte nõudis hagi rahuldamata jätmist ja naiselt oma kulude väljamõistmist ringkonnakohtus.

Ringkonnakohus ei andnud aga luba asja edasiseks menetlemiseks, mistõttu jäi varasem kohtu otsus jõusse.

Helsingi kohtus sai vaidlus alguse juba 2016. aasta detsembris.

Järgmise aasta märtsis tegi kohus asjas ühepoolse otsuse, kuna Finnair ei vastanud hagile tähtajaks.

See ei vastanud aga tõele. Tegelikult oli Finnairi vastus saabunud, kuid inimliku eksituse tõttu jäi see asjaga tegelevale osakonnale edastamata.

Juhtumi menetlemine jätkus uuesti, kui viga ilmsiks tuli.

Kohus tegi asjas otsuse tänavu veebruaris, ringkonnakohus aga septembris.

Kommentaarid
(Külastatud 7,077 korda, 2 külastust täna)